Vaage, Ragnvald – Heng i og ro! (2012)

ISBN: 9788281630512

Utgjevar: Kapabel Forlag AS

Ragvald Vaage (1889-1966) budde på Sunde i Kvinnherad, der han livnærte seg som småbrukar, forfattar og folketalar. Han debuterte med ei diktsamling 1912, sidan kom det ei rad med romanar og forteljingar. Mest kjend er han for barnebøkene, der han med humor og innsikt skildrar bygdemiljøet i brytningstida på 1900-talet. Denne boka inneheld 19 forteljingar som Ragnvald Vaage skreiv for ulike blad og tidsskrift. Det er og funne plass til nokre av dei mange samfunnsaktuelle innlegga frå Vaage.