Kategoriarkiv: faktabøker

Jens Hansegård og Anders Nyberg: Verdas rekordbok

verdas_rekordbokStørst! Farlegast! Raskast!

I denne boka er det mengder av spennande og morosame verdsrekordar. Her står jordas eigne rekordar i sentrum – frå stader og naturkrefter til dyr og vekstar: Det høgaste fjellet, det djupaste havet, den største vulkanen og det minste dyret – her er det samla!

Rekordane er imponerande, fortalde med spennande tekstar og illustrasjonar.

Les meir

Jens Hansegård og Anders Nyberg: Verdas forsvunne skattar

verdas_forsvunne_skattarVerda vår er full av gøymde og forsvunne rikdommar som ventar på å bli oppdaga.

Men vegane til dei forvunne skattane er mange og vanskelege. Ein må våge å utforske underjordiske gangar, hoppe over djupe fjellkløfter og unngå livsfarlege feller. Ein må kunne knekkje mystiske kodar og søkje i historiske dokument etter leietrådar. Men ein ting er heilt sikkert: Skattane finst der ute. Og dei ventar på å bli oppdaga.

Les meir

Nikolai Astrup si magiske verd

AstrupBiletbok for små og store

Aller først: For ei praktbok dette er!

Kunstboka om Nikolai Astrup si biletverd er inspirert av Katy Couprie sine bøker for Musée du Louvre i Paris. Boka er meint som eit første møte med verka til Astrup, og er hovudsakleg laga for dei minste borna. I underkant av femti Astrup-verk er sette saman med foto, tekst og illustrasjonar. Vi møter menneske, dyr og natur, fortid og notid. Vi kan leite etter gøymde figurar og detaljar. Boka inspirerer til å snakke saman om både kunsten og fotoa. Samanstillingane vil gje nye og overraskande blikk på kunsten til Astrup.
Les meir

Erna Osland: Når det regnar i Afrika

Naar_det_regnarIllustrert av Per Ragnar Møkleby

Dette er den nyaste og kanskje finaste av Erna Osland sine fagbøker for barn. Denne gongen handlar det om vêr og klimaendringar. Boka er dedisert til lesarar med og utan namn: «Til Linus, Finn og alle andre gutar og jenter som får den store oppgåva å passe på regnet.»

Det går to hovudtrådar gjennom boka, ein faktatråd og ein fiksjonstråd. I faktatråden er det delen om vêret, som i tur og orden fortel om regn, skyer, vind, sol, og så klimaendringar, som har størst plass. I den tråden er delen om klimaendringane altså plassert bakerst i boka, og er minst i omfang, men får det siste ordet.
Les meir

Erna Osland: Under ein stein

Under_ein_steinIllustrert av Inger Lise Belsvik

Erna Osland har skrive fagbøker for barn om mange ganske ulike tema, som dyr med skarpe tenner (Skarpe tenner, 2005), fuglar (Venner med venger, 2012) og verdshistorie om hår (Hår i millionar år, 2000). Denne boka handlar om vesen som lever under steinar.

Boka har eitt kapittel om kvar av elleve utvalde dyreartar som ein kan oppdage når ein løftar på ein stein. Det gjer boka veldig fin å ha tilgjengeleg når ein held på med akkurat det, slik at det er lett å sjekke om ein skulle komme over eit dyr som ein ikkje veit kva heiter. Slike dyr gøymer seg jo ofte ganske raskt, fordi dei har sine grunnar til å like best å vere under ting. Ein annan måte å bruke boka på er å lese og snakke om eitt dyr kvar kveld før ein skal sove, for eksempel, og ta det slik frå perm til perm. Eller ein kan bruke plansjen «så store er små dyr», som viser teikningar av dyra i naturleg storleik, som ei innhaldsliste i bildeform. Så kan ein la den ein les til peike på det dyret som vedkommande måtte ha lyst til å høyre om.
Les meir

Sissel Horndal: Hokus Pokus 1-2-3

Hokus Pokus 1-2-3Sissel Horndal har skrive og illustrert denne boka, som passar til høgtlesing for dei som skal lære seg å telje til tjue, eller dei som berre treng å øve seg litt. Vi er med rundt i huset til ei heks, og skaffar oss oversyn over kor mange det finst av ulike vesen og ting. Vi startar med ei heks, og ender med tjue stjerner som heng ned frå taket. Det er mykje rart å sjå på, og mykje rart vi får høyre om, og alt er på rim.

Les meir

Lisbeth Dreyer og Per Ragnar Møkleby: Konrad Kråkebolle og andre fjærefantar

Konrad KråkebolleSkal du på fjøretur i sommar? Visste du at der kan du møte Bella Blåskjel og Konrad Kråkebolle?

Bella heng
på bryggebein,
kusina heng
på fjørestein.

I boka om Konrad Kråkebolle og andre fjærefantar møter vi ulike små dyr og skapningar som vi kan finne under steinar i fjøra, i vasskanten eller ute i sjøen. Gjennom små, leikne dikt og teikningar tek forfattar Lisbeth Dreyer og illustratør Per Ragnar Møkleby oss med til ei verd full av dyr frå hav, fjord og strand.

Les meir

Jørn Hurum og Torstein Helleve: Ida & Monsterøglene på Svalbard

Ida_Nynorsk_OmslagBøkene er illustrerte av Esther van Hulsen.

 6–12 år

Apejenta Ida levde for 47 millionar år sidan i Tyskland. I fagbiletboka Ida får vi kjennskap til korleis ho levde og korleis forskarar jobbar for å hente fram slik kunnskap.

Fossilet av Ida vart funne i Messel sør i Frankfurt i 1983. Funnet vart halde hemmeleg i over 20 år, men i 2007 fekk Naturhistorisk museum i Noreg kjøpe henne. I to år arbeidde Hurum saman med fem andre forskarar med å underbygge teoriane sine om Ida si viktige rolle for å gje oss vesentleg meir kunnskap om evolusjonen til menneskeslekta. Teoriane vart gjorde kjende i mai 2009. Hurum er kjend for å vere ein stor fagentusiast og for å popularisere forskinga si og gjere publikumsvenlege val i formidlinga.

Les meir

Solveig Aareskjold: Lesebok for jenter. Frå Homer til The Hunger Games

Lesebok for jenterSolveig Aareskjold er ein forfattar med stor produksjon av romanar og essaysamlingar. For underteikna er ho først og fremst ein underfundig og stilsikker essayist, som meistrar hovudintensjonen bak sjangeren: å skape refleksjon hjå lesaren ved å gjere uventa og spenstige tankesprang og å setje spørsmålsteikn ved velkjende sanningar.

Aareskjold startar i kjend stil med eit forord til boka, der vi kan lese følgjande påstand: «Det er ei utbreidd misforståing at kvinnene ikkje hadde fullt menneskeverd før dei fekk stemmerett og lov til å studera ved universitetet. Derfor blir sjølv dei mest oppvakte og handlekraftige jentene narra til å tru at dei ville ha vore slavar om det ikkje var for samfunnsreformane dei siste hundre åra». Med andre ord, Aareskjold er essayistisk slagkraftig frå første bokstav. Og ho har eit tydleg mål med boka, nemleg å fokusere på tekstar gjennom tre tusen år der kvinner vert skildra med fullt menneskeverd.

Les meir

Erna Osland: Nasevis

NasevisFrå 4 til 12 år

Illustratør: Elisabeth Moseng

– Andingssystemet, har de høyrt om det? Erna Osland smiler lurt til barn og vaksne. – Det handlar om kva som skjer når vi pustar. Vi dreg lufta inn gjennom nasa. Men korleis kjem den seg ut att? – Gjennom munnen? foreslår ei lita jente. – Ja, og gjennom nasa også, nikkar Erna. Og så byrjar ho å fnise: – Og av og til, kviskrar ho, av og til kjem den jo ut att gjennom RUMPA!

Les meir