Nynorsksenteret: Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa


Arkiv for kategorien faktabøker

Erna Osland: Sov søtt, herr Spiss

av Petra J. Helgesen måndag 13. september 2010

Illustrasjon: Inger Lise Belsvik
Mangschou Forlag

Sov søt, herr Spiss er fagbok og biletbok i eitt. Temaet er søvn, og lesaren får vite korleis og kvifor dyr og menneske søv. Erna Osland har skrive ein serie prislønte fagbøker om dyr dei siste åra, og alle har, som denne, teke utgangspunkt i eit tema: mat i Skarpe tenner, foreldre og barn i Fint å ha far, og vennskap i Dyrebare venner. Den nye boka skil seg frå dei føregåande tre ved at målgruppa er yngre, og ved at ho har ei tydeleg todeling av teksten i ein skjønnlitterær del på vers, og ein faglitterær prosadel. Som vanleg skapar Erna Osland engasjement og interesse med ein engasjert og utforskande tekst.
Les meir »

Ole Røsholdt: Tjuvar, drapsmenn, bønder og kongar

av Janne Karin Støylen torsdag 25. mars 2010

Illustrasjon: Trond Bredesen

– Hallstein er seksten vintrar, nett som Geirmund. Han er svarthåra som faren, men auga hans ser rett på deg. Eigentleg er han ein kraftkar, Hallstein. Breiskuldra og senet. Sjølvsagt er han berre ein simpel træl. Men – eg skammar meg nesten over å seie det høgt – eg har alltid likt han.

Året er 995. Arne er 13 år og yngstebror på ein odelsgard i Sogn. Det er vikingtid. Øks og kniv sit laust. Hemn og ære er viktige drivkrefter. På 900-talet var lovene enno ikkje nedskrivne. Tingmennene måtte ha lova i minnet og seie henne fram. Denne sommaren får Arne følgje far sin til Gulatinget.
Les meir »

Olaf Husby (red.): Ordleiksboka

av Janne Karin Støylen måndag 6. april 2009

Illustrasjonar: Stina Langlo Ørdal

Det første talet med bokstaven A er atten. Kva er det neste? Ein milliard! Om det blir lenge å vente på ein ny A, kan du lese historia om Rabarbrabarbara så lenge. Ho ville tene pengar på å lage mat med rabarbra, så ho opna ein bar som ho kalla RabarbraBarbarabar. Det kom mange gjester, og dei som kom oftast, var barbarar. Med store bartar. Snart dukkar det difor opp ein barberar i forteljinga … Orda blir berre lengre og lengre! Kanskje får du krøll på tunga? Det er mykje moro med ord i ordleiksboka. Les meir »

Erna Osland: Dyrebare venner

av Janne Karin Støylen onsdag 21. januar 2009

Illustrasjonar: Tone K. Lileng

«Nett no er det du! For det er du som skal få lufta til å dirre av konsentrasjon no. Det er du som skal få kjenne at dei du les for, gir deg eit løft. Du skal få liggje på vinden og vere dobbelt så glad fordi du er så heldig å få lese for barn. Nett no er det du!» Erna Osland helsar til alle som les for born, og vi helsar godt nytt leseår med å tilrå hennar siste bok: Dyrebare venner.

Forlaget Mangschou har samarbeidd med Erna Osland om ein prislønt sakprosaserie som tel tre bøker med denne siste. Skarpe tenner, Fint å ha far og Dyrebare venner. Resultatet er svært godt, behovet er også stort. Les meir »

Lars Westman og Erna Osland: På liv og død

av Janne Karin Støylen torsdag 8. januar 2009

Ei bok om sensasjonar – sanne sensasjonar i naturen og historia. På liv og død inneheld spennande, korte tekstar for aldersgruppa 10–13 år. Ein kan byrje bak eller framme eller på midten, lese alt eller berre litt. Lese heime eller på skulen, ute eller inne. Her er 29 spennande tekstar om alt mellom himmel og jord!
Les meir »

Eli Kari Gjengedal: Karl Oscar i hardt vêr

av Janne Karin Støylen måndag 28. juli 2008

Karl Oscar i hardt vêrIllustrert av Ingunn E. Wiken

Strålande sol og herleg sommarvarm bris inn det opne vindauget på kontoret, for ein nydeleg dag! Finevêret gjer ekstra godt etter ei regntung vestlandsveke. På skrivebordet ligg ei flott biletbok om det skiftande vêret vi har i klimaet vårt, skriven for barn av vêrpresentatør Eli Kari Gjengedal. – Eg vil bidra til at neste generasjon vert oppteken av realfag, seier ho. – Ungar veit mykje om vêr! Dei lever i vêret og er veldig opptekne av det.
Les meir »

Grete Letting og Reidar Solberg: Den vesle stavkyrkjeboka

av Janne Karin Støylen onsdag 2. juli 2008

Den vesle stavkyrkjebokaIllustrert av Bjørk Bjarkadottir
Foto: Jiri Havran

Kvar går ferieturen denne sommaren? Mellom badeland og eventyrparkar kan kanskje eit besøk i ei av dei mange stavkyrkjene våre vere ei fin og lærerik avveksling. Det finst ei i Sverige, nokre ruinar i Gotland og Danmark. Elles er stavkyrkjene eit særnorsk fenomen, og vi har heile 28 godt bevarte slike kyrkjer i Noreg. Urnes stavkyrkje er den eldste og mest verdifulle. Den står på Unesco si liste over verdas kulturarv.
Les meir »

Eva Jensen: Skulestarttrilogien

av Janne Karin Støylen tysdag 11. mars 2008

Alt kan begynne med kvittTre høns på plenen og fire eggAlle i Alta kan
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle i alta kan. Alfabetdikt
Tre høns på plenen og fire egg. Ei bok om tal
Alt kan begynne med kvitt. Ei bok om fargar og former

Torsdag 17. april 2008 er det tid for konferansen Språkstimulering i Bergen. Frå ulike innfallsvinklar skal fagfolk og forfattarar ta føre seg korleis born kan ta dei første stega inn i den nynorske skrifta. Nynorskbok.no vil i vekene fram mot konferansen fortelje om bøker som er særleg høvelege for dei eldste i barnehagen og dei yngste på skulen. I dette boktipset startar vi med tre originale fagbiletbøker av Eva Jensen.
Les meir »

Ragnar Hovland: Verdt å vite (trur eg)

av Janne Karin Støylen tysdag 4. desember 2007

Verdt å vite«Ei oppslagsbok for unge i alle aldrar om kva som er verdt å vite i livet,» seier framsideteksten. Dei små tekstane er organiserte alfabetisk, og slik er det ei opplagsbok ein kan lese mykje eller lite i, ein kan lese kva ein vil, kvar ein vil, og i kva rekkjefølgje ein vil. Dette er ein flott introduksjon til Ragnar Hovland sin forfattarskap for unge lesarar. Som lesar står du svært fritt med denne boka i handa. Slik er det godt å ha det som ung, kanskje uvand lesar.
Les meir »

Erna Osland: Fint å ha far

av Janne Karin Støylen måndag 3. desember 2007

Fint å ha farIllustrert av Marvin Halleraker.

«Mange barn bur berre hos far. Du er kanskje ein av dei? Då skal du vite at du ikkje er den einaste fuglen i skogen, over heile verda finst det fugleungar som veks opp med far.»

I boka Fint å ha far fortel Erna Osland om farskap i dyreverda, om ulvar, fiskar og froskar som har livsviktige omsorgsfunksjonar for ungane sine. Mange dyreungar må greie seg aleine, dei som får omsorg får det oftast frå mor. Men denne boka handlar om unntaka, om fedrene som kanskje til og med er aleine om omsorga for borna, slik som hjå bladhønene som lever på elvar og vatn i Afrika, Asia og Sør-Amerika.
Les meir »