Kategoriarkiv: faktabøker

Jørn Hurum og Torstein Helleve: Ida & Monsterøglene på Svalbard

Ida_Nynorsk_OmslagBøkene er illustrerte av Esther van Hulsen.

 6–12 år

Apejenta Ida levde for 47 millionar år sidan i Tyskland. I fagbiletboka Ida får vi kjennskap til korleis ho levde og korleis forskarar jobbar for å hente fram slik kunnskap.

Fossilet av Ida vart funne i Messel sør i Frankfurt i 1983. Funnet vart halde hemmeleg i over 20 år, men i 2007 fekk Naturhistorisk museum i Noreg kjøpe henne. I to år arbeidde Hurum saman med fem andre forskarar med å underbygge teoriane sine om Ida si viktige rolle for å gje oss vesentleg meir kunnskap om evolusjonen til menneskeslekta. Teoriane vart gjorde kjende i mai 2009. Hurum er kjend for å vere ein stor fagentusiast og for å popularisere forskinga si og gjere publikumsvenlege val i formidlinga.

Les meir

Solveig Aareskjold: Lesebok for jenter. Frå Homer til The Hunger Games

Lesebok for jenterSolveig Aareskjold er ein forfattar med stor produksjon av romanar og essaysamlingar. For underteikna er ho først og fremst ein underfundig og stilsikker essayist, som meistrar hovudintensjonen bak sjangeren: å skape refleksjon hjå lesaren ved å gjere uventa og spenstige tankesprang og å setje spørsmålsteikn ved velkjende sanningar.

Aareskjold startar i kjend stil med eit forord til boka, der vi kan lese følgjande påstand: «Det er ei utbreidd misforståing at kvinnene ikkje hadde fullt menneskeverd før dei fekk stemmerett og lov til å studera ved universitetet. Derfor blir sjølv dei mest oppvakte og handlekraftige jentene narra til å tru at dei ville ha vore slavar om det ikkje var for samfunnsreformane dei siste hundre åra». Med andre ord, Aareskjold er essayistisk slagkraftig frå første bokstav. Og ho har eit tydleg mål med boka, nemleg å fokusere på tekstar gjennom tre tusen år der kvinner vert skildra med fullt menneskeverd.

Les meir

Erna Osland: Nasevis

NasevisFrå 4 til 12 år

Illustratør: Elisabeth Moseng

– Andingssystemet, har de høyrt om det? Erna Osland smiler lurt til barn og vaksne. – Det handlar om kva som skjer når vi pustar. Vi dreg lufta inn gjennom nasa. Men korleis kjem den seg ut att? – Gjennom munnen? foreslår ei lita jente. – Ja, og gjennom nasa også, nikkar Erna. Og så byrjar ho å fnise: – Og av og til, kviskrar ho, av og til kjem den jo ut att gjennom RUMPA!

Les meir

Erna Osland: Venner med venger

Fuglar har små hjarte som slår fort. Eit steindulphjarte slår nesten 500 slag i minuttet! Dette er mellom det første vi lærer i den nye fagboka frå Erna Osland. Ei fuglebok! Sola kryp høgare på himmelen og snart kjem trekkfuglane tilbake. Andre fuglar har vore her gjennom heile vinteren, kva kallar vi dei? Standfuglar, ja. Saman med venene Dina og William lærer vi dette og mykje meir om dei vanlegaste fuglane våre.

Les meir

Barnas eiga aktivitetsbok

Utval og redigering ved Nana Rise-Lynum og Erle Stokke

Har du lett for å kjede deg? Likar du rare fakta? Likar du å vere litt rampete, men manglar idear? Då er Barnas eiga aktivitetsbok noko for deg.

Boka inneheld eit utval av aktivitetar og oppgåver henta frå Norsk Barneblad dei siste ti åra. Her kan ein la seg inspirere til leik og moro både ute og inne, trimme hjernen med detektivgåter og quizar, eller la kreativiteten få utløp med saks og papir eller kjevle og kakeformer. Ein kan lære nye interessante fakta, til dømes at fuglar ikkje sveittar og at ein kamel har tre sett med augnelok, eller ein kan lese seg opp på siste nytt innan rampestrekar.

Dette er ei bok for dagar då energien er større enn fantasien. Her er det variasjon nok til å la seg aktivisere nesten uansett humør og dagsform. Nokre av aktivitetane passar best å gjere saman med andre, til dømes dei mange kjekke ute-leikane, medan andre, hjernetrimmen til dømes, kan vere kjekke å ha når ein ikkje har nokon å leike med. Boka passar for barn i alle aldrar, men målgruppa er nok barn i barneskulealder.

Teresa Grøtan: Klara kan mykje rart om mat

Teresa Grøtan si bok Klara kan mykje rart om mat er ei kunnskapsrik bok som tek historia bak maten på alvor, og som viser at ein kan få til noko viss ein vil det nok.

I tre sommarferieveker skal Klara vere hos bestemor og hjelpe til i den vesle gardsbutikken hennar. Mykje rart kan skje på tre heile veker!

«Tenk alle kundane som kjem til å strøyme til for å kjøpe grønsaker og frukt og honning og dei søtaste og raudaste jordbæra i heile verda!» fantaserer Klara.

Les meir

Erna Osland: Når du går på ei bru

Illustrasjon: Espen Friberg
Foto: Hans Petter Martinussen
Mangschou

Når Erna Osland skriv fagbøker for barn, er ho uslåeleg. Ho er pedagogisk, systematisk og påliteleg, slik ein fagbokforfattar skal vere. Samstundes er ho morosam, assosiativ og skjønnlitterær i tilnærminga si. Det gjer fagbøkene hennar til tverrfagleg og underhaldande lesing.

Denne gongen har ho skrive ei bok om bruer. I Når du går på ei bru kan vi sjølvsagt lese om fysikk, ingeniørkunst og prosjektleiing, men også om rekordar, kommunepolitikk, historikk og lingvistikk. Her er det noko for den som vil vite nøyaktig korleis spennbetong fungerer, men også for den som interesserer seg for historia bak dei ulike brunamna, eller dei som ganske enkelt vil ha ei bru bygd. Les meir

Sigri Sandberg Meløy: Klimaboka

Det Norske Samlaget

Sigri Sandberg Meløy kjem med mange klåre meldingar i Klimaboka – den andre boka i Samlagets serie med debattbøker for ungdom. Eg meiner at følgjande melding er av dei viktigaste: «Ver skeptisk! Ver skeptisk til meg, til det eg skriv, til det andre skriv, forskarar, forfattarar, politikarar, bloggarar. Ikkje ver redd for å stille desse spørsmåla, dumme enkle, frekke – berre køyr på!»

Klimasaka er skulepensum for alle norske ungdommar. Dette er noko dei veit og høyrer mykje om, og som dei sikkert har diskutert hundre gonger minst. Likevel er det viktig med ei bok som gjer dette stoffet levande og nært, og som angrip det frå mange vinklar, og som oppmodar til å tenkje sjølv. Det er nett dette Sandberg Meløy gir oss. Les meir

Teresa Grøtan: Klara kan – mykje rart om klede

I Klara kan – mykje rart om klede finn Klara ut at klede er laga av dei merkelegaste ting: plastflasker, ormespytt, bambus, brennesle, bananar, kaffi, korn og mjølk. Klara er ei nysgjerrig jente som spør og spør heilt til ho finn svara, og ho fortel vennene sine kva ho har funne ut. Det dumme er at røynda av og til kan vere så merkeleg, at vennene hennar ikkje trur på alt ho seier.

Teresa Grøtan har med andre ord ikkje skrive rein sakprosa denne gongen. I 2009 gav ho ut Globaliseringsboka, ei debattbok for ungdom om konsekvensar av globalisering. I den boka kopla ho personlege erfaringar og fakta på ein treffsikker måte. Med denne nye serien om Klara, rettar ho seg inn mot ei yngre målgruppe, fortsatt med faktaformidling som ei viktig målsetjing, men her er kunnskapen ramma inn av ei skjønnlitterær forteljing. Les meir