Kategoriarkiv: faktabøker

Barnas eiga aktivitetsbok

Utval og redigering ved Nana Rise-Lynum og Erle Stokke

Har du lett for å kjede deg? Likar du rare fakta? Likar du å vere litt rampete, men manglar idear? Då er Barnas eiga aktivitetsbok noko for deg.

Boka inneheld eit utval av aktivitetar og oppgåver henta frå Norsk Barneblad dei siste ti åra. Her kan ein la seg inspirere til leik og moro både ute og inne, trimme hjernen med detektivgåter og quizar, eller la kreativiteten få utløp med saks og papir eller kjevle og kakeformer. Ein kan lære nye interessante fakta, til dømes at fuglar ikkje sveittar og at ein kamel har tre sett med augnelok, eller ein kan lese seg opp på siste nytt innan rampestrekar.

Dette er ei bok for dagar då energien er større enn fantasien. Her er det variasjon nok til å la seg aktivisere nesten uansett humør og dagsform. Nokre av aktivitetane passar best å gjere saman med andre, til dømes dei mange kjekke ute-leikane, medan andre, hjernetrimmen til dømes, kan vere kjekke å ha når ein ikkje har nokon å leike med. Boka passar for barn i alle aldrar, men målgruppa er nok barn i barneskulealder.

Teresa Grøtan: Klara kan mykje rart om mat

Teresa Grøtan si bok Klara kan mykje rart om mat er ei kunnskapsrik bok som tek historia bak maten på alvor, og som viser at ein kan få til noko viss ein vil det nok.

I tre sommarferieveker skal Klara vere hos bestemor og hjelpe til i den vesle gardsbutikken hennar. Mykje rart kan skje på tre heile veker!

«Tenk alle kundane som kjem til å strøyme til for å kjøpe grønsaker og frukt og honning og dei søtaste og raudaste jordbæra i heile verda!» fantaserer Klara.

Les meir

Erna Osland: Når du går på ei bru

Illustrasjon: Espen Friberg
Foto: Hans Petter Martinussen
Mangschou

Når Erna Osland skriv fagbøker for barn, er ho uslåeleg. Ho er pedagogisk, systematisk og påliteleg, slik ein fagbokforfattar skal vere. Samstundes er ho morosam, assosiativ og skjønnlitterær i tilnærminga si. Det gjer fagbøkene hennar til tverrfagleg og underhaldande lesing.

Denne gongen har ho skrive ei bok om bruer. I Når du går på ei bru kan vi sjølvsagt lese om fysikk, ingeniørkunst og prosjektleiing, men også om rekordar, kommunepolitikk, historikk og lingvistikk. Her er det noko for den som vil vite nøyaktig korleis spennbetong fungerer, men også for den som interesserer seg for historia bak dei ulike brunamna, eller dei som ganske enkelt vil ha ei bru bygd. Les meir

Sigri Sandberg Meløy: Klimaboka

Det Norske Samlaget

Sigri Sandberg Meløy kjem med mange klåre meldingar i Klimaboka – den andre boka i Samlagets serie med debattbøker for ungdom. Eg meiner at følgjande melding er av dei viktigaste: «Ver skeptisk! Ver skeptisk til meg, til det eg skriv, til det andre skriv, forskarar, forfattarar, politikarar, bloggarar. Ikkje ver redd for å stille desse spørsmåla, dumme enkle, frekke – berre køyr på!»

Klimasaka er skulepensum for alle norske ungdommar. Dette er noko dei veit og høyrer mykje om, og som dei sikkert har diskutert hundre gonger minst. Likevel er det viktig med ei bok som gjer dette stoffet levande og nært, og som angrip det frå mange vinklar, og som oppmodar til å tenkje sjølv. Det er nett dette Sandberg Meløy gir oss. Les meir

Teresa Grøtan: Klara kan – mykje rart om klede

I Klara kan – mykje rart om klede finn Klara ut at klede er laga av dei merkelegaste ting: plastflasker, ormespytt, bambus, brennesle, bananar, kaffi, korn og mjølk. Klara er ei nysgjerrig jente som spør og spør heilt til ho finn svara, og ho fortel vennene sine kva ho har funne ut. Det dumme er at røynda av og til kan vere så merkeleg, at vennene hennar ikkje trur på alt ho seier.

Teresa Grøtan har med andre ord ikkje skrive rein sakprosa denne gongen. I 2009 gav ho ut Globaliseringsboka, ei debattbok for ungdom om konsekvensar av globalisering. I den boka kopla ho personlege erfaringar og fakta på ein treffsikker måte. Med denne nye serien om Klara, rettar ho seg inn mot ei yngre målgruppe, fortsatt med faktaformidling som ei viktig målsetjing, men her er kunnskapen ramma inn av ei skjønnlitterær forteljing. Les meir

Camilla Lundsten: Veslefantens reknebok

Det norske samlaget 2011

Veslefanten er ein liten raud elefant som er hovudperson i ein serie småbarnsbøker med titlar som Endelig god natt! og Endelig småsøsken! Veslefantens reknebok skil seg frå dei tidlegare bøkene på mange måtar, men det er ingen tvil om at også dette er ei bok med fine kvalitetar som passar for dei yngre barna.

Boka er ikkje ei vanleg historie om Veslefanten, men fungerer som ei aktivitetsbok som tek for seg tala frå 1 til 10. Les meir

Erna Osland: Sov søtt, herr Spiss

Illustrasjon: Inger Lise Belsvik
Mangschou Forlag

Sov søt, herr Spiss er fagbok og biletbok i eitt. Temaet er søvn, og lesaren får vite korleis og kvifor dyr og menneske søv. Erna Osland har skrive ein serie prislønte fagbøker om dyr dei siste åra, og alle har, som denne, teke utgangspunkt i eit tema: mat i Skarpe tenner, foreldre og barn i Fint å ha far, og vennskap i Dyrebare venner. Den nye boka skil seg frå dei føregåande tre ved at målgruppa er yngre, og ved at ho har ei tydeleg todeling av teksten i ein skjønnlitterær del på vers, og ein faglitterær prosadel. Som vanleg skapar Erna Osland engasjement og interesse med ein engasjert og utforskande tekst.
Les meir

Ole Røsholdt: Tjuvar, drapsmenn, bønder og kongar

Illustrasjon: Trond Bredesen

– Hallstein er seksten vintrar, nett som Geirmund. Han er svarthåra som faren, men auga hans ser rett på deg. Eigentleg er han ein kraftkar, Hallstein. Breiskuldra og senet. Sjølvsagt er han berre ein simpel træl. Men – eg skammar meg nesten over å seie det høgt – eg har alltid likt han.

Året er 995. Arne er 13 år og yngstebror på ein odelsgard i Sogn. Det er vikingtid. Øks og kniv sit laust. Hemn og ære er viktige drivkrefter. På 900-talet var lovene enno ikkje nedskrivne. Tingmennene måtte ha lova i minnet og seie henne fram. Denne sommaren får Arne følgje far sin til Gulatinget.
Les meir

Olaf Husby (red.): Ordleiksboka

Illustrasjonar: Stina Langlo Ørdal

Det første talet med bokstaven A er atten. Kva er det neste? Ein milliard! Om det blir lenge å vente på ein ny A, kan du lese historia om Rabarbrabarbara så lenge. Ho ville tene pengar på å lage mat med rabarbra, så ho opna ein bar som ho kalla RabarbraBarbarabar. Det kom mange gjester, og dei som kom oftast, var barbarar. Med store bartar. Snart dukkar det difor opp ein barberar i forteljinga … Orda blir berre lengre og lengre! Kanskje får du krøll på tunga? Det er mykje moro med ord i ordleiksboka. Les meir

Erna Osland: Dyrebare venner

Illustrasjonar: Tone K. Lileng

«Nett no er det du! For det er du som skal få lufta til å dirre av konsentrasjon no. Det er du som skal få kjenne at dei du les for, gir deg eit løft. Du skal få liggje på vinden og vere dobbelt så glad fordi du er så heldig å få lese for barn. Nett no er det du!» Erna Osland helsar til alle som les for born, og vi helsar godt nytt leseår med å tilrå hennar siste bok: Dyrebare venner.

Forlaget Mangschou har samarbeidd med Erna Osland om ein prislønt sakprosaserie som tel tre bøker med denne siste. Skarpe tenner, Fint å ha far og Dyrebare venner. Resultatet er svært godt, behovet er også stort. Les meir