Kategoriarkiv: fantastisk litteratur

Kristine Tofte: Song for Eirabu. Bok 1: Slaget på Vigrid

Psykologen Kristine Tofte kom i 2009 ut med fyrste boka i tobandsverket Song for Eirabu.

Song for Eirabu skildrar ei verd inspirert av norrøn mytologi og det sykliske verdsbiletet, der verder går under og nye kjem til. Boka opnar med at volva Áma vaknar, etter snart tusen års svevn i myra, og ser at det ragnaroket ho hadde spådd, ikkje hadde kome. Ho dreg difor mot menneskefolka, for å «vekke ein lengt etter makt og finne krefter som kunne brukast til hennar vilje»:

Dei yngre gudane skulle ikkje få halde lagnaden frå meir. Om dei trudde seg størst og mest skinande, skulle dei få sanne seg unge og ynkelege. No ville volva sjølv finne Den eldste. No ville ho sjølv gjere ord til røynd og verda til ende.

Les meir

J.R.R. Tolkien: Ringdrotten

RingdrottenTil norsk ved Eilev Groven Myhren

Storverket til Tolkien, The Lord of the Rings, kom i 2006 i nynorsk omsetjing. Omsetjinga, som har fått tittelen Ringdrotten, er prega av eit uvanleg rikt ordtilfang, og omsetjaren let dei ulike folkegruppene tala ulike variantar av nynorsk og dialekt. Hobbitane talar til dømes halling, alvane talar Aasen-normalen, innbyggjarane i Rohan talar midlandsnormalen osb. Slik vert omsetjinga eit høve for lesaren til å verta kjend med noko av den rikdomen som finst i det norske språket.
Les meir

Lene Kaaberbøl: Skuggeporten

SkuggeportenTil norsk ved Øystein Rosse.

Anna bur saman med far sin. Ho er stum, og kan berre kommunisera ved hjelp av å skriva. Dessutan er ho redd for mørkret: «Mørker er ikkje berre mørker. Viss mørkret alltid hadde vore berre vanleg, altså slik at det ikkje er så mykje lys, så hadde eg nok halde ut. Men det var det ikkje. Det var eit mørker i mørkret. Eit levande mørker som trengde inn i auge og øyre, i nase og munn. (…) Det var det eg var redd for. Det var det ein kunne døy av.»
Les meir