Kategoriarkiv: humor

Annlaug Auestad: L. Ands dagbok

L.AndFrå 9 år og oppover

Annlaug Auestad har late ei skrøpeleg and spele hovudrolla i den sprelske og leikande boka L. Ands Dagbok. Den angstfylte L. And har ein løyndom og eit problem, som vert avslørt allereie på første side: Han har vass-skrekk. Samstundes får han anonymt levert på trappa eit mystisk egg som han må forsørgje. Men den nye rolla som eggepassar gjer han ingenting. Då er det nemleg ingen som kritiserer han for å ikkje vere med ut i vatnet!

Men kva skjer når egget brest? Kven har lagt det der, og kvifor? Blir han kvitt vass-skrekken?

Les meir

Überviking

UbervikingFrå 16 år og oppover

Redaktør: Are Edvardsen

Det vesle forlaget Überpress er no ute med den tredje teikneserieantologien sin. Denne gongen er temaet vikingar, og seksten norske serieskaparar har tolka temaet på kvart sitt vis. Her er alt frå blodig alvor til reinspikka tull og tøys. I tillegg til vikingar av det tradisjonelle slaget, møter me til dømes lemen-vikingar, privatdetektiv-vikingar og vikingar som rotar seg inn i japansk populærkultur.

Les meir

ÜberMaritimt

Redaktør: Are Edvardsen

Det er i ferd med å gro opp ein underskog av nynorske teikneserieskaparar. I antologien ÜberMaritimt møter me nokre av desse, side om side med bokmålsskrivande kollegaer.

Temaet for antologien er havet, og 16 serieskaparar har delteke. At havet set i gang fantasien veit me, som har ein eventyrkultur som har gjeve oss Den flygande Hollender, Draugen, Den vesle havfrua og Ruffen. Slik er det òg i denne antologien, her møter me eit vell av skumle vesen frå sjøen.

Les meir

Barnas eigne vitsar

Av Ragnfrid Trohaug og Nana Rise-Lynum (red.)

Du hugsar vel kvifor svenskane har runde hus og kor mange svenskar du treng for å skifte ei lyspære. Og kvifor dei går på do med open dør og har med seg stigar i butikkane. Men veit du kvifor dei har tomme flasker i kjøleskapet? Og kvifor dei bruker øyrevarmarar? Og korleis dei avlivar fiskar?

Barnas eigne vitsar er sende inn av lesarane av Norsk barneblad. Det er svenskevitsar, vampyrvitsar, skulevitsar, mor-og-far-vitsar og mange fleire. Og gåter! Artige og rare, morosame og teite. Lette å lese og lette å lære. Lesarane kan få lyst til å lage sine eigne vitsar, dei vittige poenga kjem når ein leikar med språket og har det moro med ord: Les meir

Marcello Toninelli: Dante

DanteDen guddommelege komedie som teikneserie – Helvetet
Til nynorsk ved Bodil Moss

Italienaren Marcello Toninelli har laga ein humoristisk teikneserieversjon av det kjende visjonsdiktet til Dante, og det vesle forlaget TransFe:r har gjeve ut ei norsk utgåve, omsett av Bodil Moss.

Utgjevinga inneheld mange former for omsetjing og overføring, til dømes frå vers til teikneseriestripe, frå gammaltestamentlege tankar til moderne humor og frå italiensk til nynorsk. Til dømes er det interessant å sjå korleis Marcello har teke forteljinga frå diktverk til stripeserieformat. Les meir

Lars Mæhle: Harry Houdinis elefant

«Psst! kviskrar Tor Andreas. – Det er pokerlag i teltet vårt. – Endeleg litt action, seier Roald, allereie på veg opp frå soveposen. Vi andre ser prøvande på kvarandre. Ingen av oss har eigentleg lyst. Det synest på mils avstand. Men ingen vil risikere å hamne utanfor. Og det er nettopp det: Å vere utanfor er det verste av alt. Hamnar du først utanfor, er det gjerne uråd å komme innanfor igjen. Særleg når trekukar som Tor Andreas styrer spelet.» Les meir

Øystein Runde: The very best of Rundetid

RundetidSerieskaparen Øystein Runde er mellom anna kjend for seriane Bjartmann, som gjekk i Larsons Gale Verden, og Margarin, som han laga saman med Kristopher Schau. I Rundetid møter me fyrstikkmenneske i situasjonar som er både morosame og pinlege. Dei smiskar med kyr, leikar Fight Club, ser paralympics-ishockey, er seksuelt frustrerte og har pinlege samtalar med foreldra sine. Den enkle stilen gjer at serien får eit spontant preg. Les meir

George Sanders: Dei utruleg utrøyttelege gapparane frå Fripp

Dei utruleg utrøyttelege gapparane frå FrippIllustrert av Lane Smith 

Samfunnssatire kamuflert som barnelitteratur? I så tilfelle er det ikkje første gongen ein barnebokklassikar i utgangspunktet er skriven som satire for vaksne. Alice i eventyrland og Gullivers reiser er døme på det same. At vi har med ein klassikar å gjere er det ikkje tvil om. Den første barneboka til George Sanders kjem no ut på både bokmål og nynorsk.
Les meir