Kategoriarkiv: spenningsbøker

Anne Viken: Elise og mysteriet på Hesteøya

Elise3Eg har ei jente på tolv år som ikkje likar hestebøker, men som har stor sans for Elise-bøkene. Ho likar at dei er litt skumle, og ho likar dei rare kapitteloverskriftene og at ein lærer mykje interessant om dyr.

Dette er tredje bok i serien av frittståande forteljingar om hestejenta Elise. Ho er òg denne gongen assistent for onkelen Kalle, som er veterinær. Som i dei to andre bøkene møter Elise ei skummel detektivgåte som ho tek ansvar for å løyse.

Les meir

Anne Viken: Elise og mysteriet på hesteklinikken

EliseFrå 10 år og oppover

Elise skal ha arbeidsveke hjå onkelen på hesteklinikken. Ho har førebudd seg godt og gler seg til å arbeida som veterinærassistent, men brått byrjar merkelege ting å henda. Kvifor vert dyra sjuke av medisinane? Og kva er dei mystiske ljodane ho høyrer i den gamle veterinærbustaden?

Anne Viken, som sjølv er utdanna veterinær, tek hesteinteressa til målgruppa på alvor. Kunnskap om hestar, dyrevelferd og hestesjukdomar vert slik ein integrert del av den spanande detektivforteljinga.

Les meir

Tore Kvæven: Kameljegeren

KameljegerenFrå 9 år

Lise skal vere med bestefaren sin på jobb i tre veker, saman med broren Øystein. Bestefar er kameljeger i Saharaørkenen, og køyrer hit og dit med motorsykkelen sin i lag med villhunden Tam og sankar soltørka kamelar som har vandra ut i ørkenen for å døy åleine. Kamelane skal malast opp og brukast til krydder på graut, for den gongen vi brukte orda kamel og kanel om kvarandre, var vi ikkje så langt ute på villspor som kanelindustrien vil ha oss til å tru. Og sjølv om det kan vere uvant å tenke på at vi strør innvollar og hår på grauten vår, er denne boka sin versjon minst like fin som den gamle bortforklaringa om bork frå tre. Kamelane er jo så inderleg godt tørka, dessutan.

Les meir

Lars Mæhle: Landet under isen & Dødeboka

Mange etterlyser nynorske fantasy-bøker for ungdomar. Ein fin stad å byrja kan vera romanen Landet under isen av Lars Mæhle. I boka møter me Leo Rubin, som oppdagar at han er den utvalde som må frigjera verda frå grepet til den svarte munken.

Boka vann litteraturprisen til Kulturdepartementet for beste barne- og ungdomsbok 2009, og juryen skriv:

«En ambisiøs roman med god driv og mange plan. Boka kombinerer fantasy- og krimsjangeren, inneholder et spennende filosofisk aspekt og diskuterer religiøse og politiske tema. Det lokale, det historiske og det universelle forenes, og dagsaktuelle spørsmål settes inn i en større sammenheng.»

Les meir

Atle Hansen: Flukt

FluktFrå 12 år

Hovudpersonen og bestevenen Karl er på bølgjelengd om det meste, sjølv om dei er litt ulike. Karl sin far smittar nemleg sonen med framandfrykt og negative haldningar, ein konflikt hovudpersonen kjenner på kroppen når to asylborn i lokalmiljøet med eitt rømmer frå mottaket til fots like før dei skulle returnerast.

Kvar kan dei vere? Kva bør gjerast i slike saker? Og kan det vere rett å ikkje ringe politiet og varsle om at ein veit kvar desse asylborna har teke vegen?

Les meir

Lene Kaaberbøl: Viridians blod

villheks 2 omslag.inddFrå 10 år og oppover

Andre bok i Lene Kaaberbøls villheksserie, Viridians blod, er minst like fengjande som den første, og er midt i blinken for lesehestar på mellomtrinnet og på ungdomstrinnet.

Danske Kaaberbøls villheksserie er allereie ein massiv salssuksess og er omsett til fleire språk. Med fleire millionar selde bøker, treng ho knappast ein introduksjon, særleg etter skammarserien, som kom ut for nokre år sidan. Med denne villheksserien skil Kaaberbøl seg positivt ut frå mange andre stereotype fantasyforfattarar ved å streke under at vi må bli flinkare til å forstå og lytte til naturen og dyra rundt oss. Det var denne bodskapen som den første boka i serien begynte å meisle inn, og i oppfølgjaren Viridians blod spelar dyra igjen ei viktig rolle.

Les meir

Anne Viken: Elise og mysteriet med dei døde hestane

EliseFrå 10 år og oppover

Då Anne Viken debuterte med spenningsromanen Elise og mysteriet med dei døde hestane i fjor haust, sette ho seg eit mål. Førsteopplaget på 3000 bøker skulle vere utselt før jul! Alt i november var det klart at boka ville bli gitt ut i pocket på grunn av den store etterspurnaden. I august  i år kjem neste bok i det som skal bli ein tre bind lang serie om den modige trettenåringen Elise som vil bli dyrlege.

Er «hestebok» ein eigen sjanger i barne og ungdomslitteraturen? Det finst fullt av seriar over same lest, hest er best. Suksess-formelen er velkjend, men dei nynorske forfattarane har ikkje bite på. Før no. Men Anne Viken si spennande forteljing set nye standardar for hesteboka.

Les meir

Terje Torkildsen: Dystopia IV

DystopiaIVFrå 13 år og oppover

I den fjerde og siste boka i Dystopia-serien til Torkildsen har dei fire overlevande ungdomane kome seg bort frå dei flaumråka katastrofeområda. Vegen heim til Noreg vert likevel lang og farefull, og dei fire får oppleva at problema med å vera flyktningar ikkje vert mindre når dei kjem fram til sivilisasjonen. For framleis står både diplomatiske konfliktar og passproblem i vegen for dei.

Storparten av handlinga går denne gongen føre seg i Berlin, og litt historisk bakgrunnskunnskap om byen er det vorte plass til innimellom all dramatikken. Men Torkildsen skriv som vanleg drivande og utan daudkjøt; det er ikkje utan grunn at han har vunne Uprisen to gonger, sist gong for Dystopia III.
Les meir

Tor Arve Røssland: Svarte-Mathilda II

Svarte-Mathilda IIDei som likte den første boka om «Svarte-Mathilda» frå 2010, må få med seg oppfølgjaren. Svarte-Mathilda II kom no i haust, og Tor Arve Røssland leverer varene denne gongen òg. Her er blod, drap og redslar så det held – alt i eit lettfatteleg og drivande språk.

Då førre boka slutta, trudde Elisabeth at ho hadde fanga Svarte-Mathilda i ein medaljong, og at ho skulle sleppe å sjå fleire skrømt. Det var det mange lesarar som håpa at ho ikkje skulle få rett i. Ungdommane som anbefalte og melde boka til Uprisen i 2011 ønskte seg både film og fleire bøker. Filmen har ikkje kome, men til gjengjeld kjem det meir enn ein oppfølgjar. Røssland lover at Svarte-Mathilda III er like om hjørnet, og Elisabeth må nok hanskast med skrømta sine ei god stund til – til hennar fortviling, og frydefulle grøss frå lesarane.

Les meir

Asbjørn Rydland: Mørkemanaren

Asbjørn Rydland har komme til bok nummer tre i serien om drakeguten Koll. Han er som tidlegare opptatt av kampen mellom det vonde og det gode – med ein vri.

I den første boka fekk Koll oppleve at det ikkje alltid er like opplagt kven som er god og kven som er vond, at vener ikkje alltid er til å stole på, og at hjelpa ikkje alltid kjem. I neste boka måtte han kjempe med vondskapen i seg sjølv. Begge tema blir vidareførte i denne boka, men Koll er ferdig med å vere naiv. Denne gongen må han på nytt lære seg å stole på seg sjølv og andre folk – han trur vondskapen lurer overalt.

Les meir