Nynorsksenteret: Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa


Arkiv for kategorien spenningsbøker

Lene Kaaberbøl: Villheks – Eldprøva

av Heidi Sævareid måndag 14. mai 2012

Det Norske Samlaget
Omsett av Øystein Rosse

Katten sto midt i trappa, og han ville ikkje flytte seg.

Det var den største katten eg hadde sett i heile mitt liv [… ] Auga hans lyste neongult i halvmørket i kjellarnedgangen.

Slik opnar Lene Kaaberbøls nye serie om heksejenta Clara. Noko av det Kaaberbøl gjer best, er å hekte lesaren heilt frå starten av, og det demonstrerer ho her – ved å kaste oss rett inn i ei scene der ein enorm heksekatt går til åtak på ei heilt vanleg jente.

Vel, heilt vanleg er altså ikkje Clara, det viser seg at ho har arva heksekrefter som ligg i slekta. Dei kjem ikkje frå mora, men mora skjønar fort kva som er på ferde, og køyrer dottera til eit hus langt inne i skogen. Der bur Isa, Clara si tante. Ho er villheks. Les meir »

Robert Muchamore: Rekrutten

av Arild Torvund Olsen fredag 9. mars 2012

Illustrert av John Aggs
Adaptert av Ian Edgington
Omsett av Øystein Rosse

Den tidlegare privatetterforskaren Robert Muchamore står bak serien om barneagentane i CHERUB. Til no har det kome ut fem bøker i serien på norsk. No gjev Samlaget ut ein teikneserieadapsjon av fyrste boka i serien.

Tolv år gamle James kom på barneheim då mor hans døydde. Der vart han rekruttert til den hemmelege spionorganisasjonen CHERUB. I «Rekrutten» følgjer me han gjennom den harde grunntreninga og det fyrste, farlege oppdraget.

Asbjørn Rydland: Med eld i hjartet

av Arild Torvund Olsen fredag 10. februar 2012

I den andre boka i serien om Drakeguten dreg Koll til byen Vilkafjord for å motta dusøren for å ha nedkjempa Olvar Reveskinn. Der vert han vikla inn i storpolitiske maktkampar, og han får snart ein leigemordar i hælane. Slik vert Koll på ny tvinga til å utforska og ta i bruk drakeelden og kreftene frå Nordavinden, krefter som fører både godt og vondt med seg.

Rydland skriv godt og poetisk. Forteljinga har eit enormt driv i seg, og miljøskildringane skaper eit stort og truverdig univers. Det at Rydland har arbeidd lenge med dette universet i rollespelsamanheng, gjer at det finst ein godt utvikla mytologi, historikk og geografi bak forteljinga. Les meir »

Terje Torkildsen: Dystopia III

av Arild Torvund Olsen onsdag 14. desember 2011

I bok nummer tre i serien Dystopia møter me på ny dei fire ungdomane som er på flukt gjennom eit Europa råka av naturkatastrofar. Dei fire er no komne til Belgia, der dei søkjer ly på slottet til markien av Moulindam. Uvêr gjer at dei vert isolerte på slottet, og når kokka på slottet vert drepen, er det duka for mordgåter og dramatikk. Tempoet er høgt, boka er spanande, og til liks med dei to fyrste bøkene i serien vil Dystopia III vera eit godt val for spaningshungrige og utolmodige lesarar i alderen 14–17 år.

Boka kan fint lesast utan å ha lese dei to fyrste bøkene i serien.

Robert Muchamore: Flukta. Cherub 3

av Petra J. Helgesen fredag 3. juni 2011

Omsett av: Øystein Rosse

Det Norske Samlaget

Då Robert Muchamore byrja skrive Cherub-serien, ønskte han å skrive nett ei slik bok han sjølv leita etter då han var tretten. Suksessen til serien, no omsett i tjuefem land og snart på film, er kanskje eit prov på at trettenåringar i dag og for tjue år sidan ikkje er så forskjellige. Dei vil ha store dosar spenning, personar å identifisere seg med og ein dæsj romantikk på toppen.

Flukta er det tredje Cherub-eventyret til trettenårige James Adams, og denne gongen er også veslesystera hans, Lauren på ti, med på farleg oppdrag. Cherub er ein superhemmeleg organisasjon som trenar barn opp til agentar, og James og Lauren blei rekrutterte då mora deira døydde. På sitt første felles oppdrag skal dei to søskena hjelpe sonen til ein av USAs mest ettersøkte forbrytarar, våpenhandlaren Jane Oxford, med å flykte frå høgrisikofengselet Arizona Max. Curtis Oxford er fjorten år og sit fengsla for drap, på sovesal med niogtjue andre livsfarlege ungdomskriminelle. James blir arrestert og dømt med falsk identitet, og som innsett i Arizona Max skal han prøve å bli ven med Curtis. Lauren skal hjelpe dei to gutane på utsida av murane, om dei klarer å rømme, og då håper MI5 og FBI at dei tre ungane skal føre dei til Jane Oxford og trettifem stolne presisjonsstyrte rakettar. Oppdraget er risikabelt frå første stund. Les meir »

Ingelin Røssland: Engleslakt

av Øystein Espe Bae tysdag 8. mars 2011

Engleslakt er tredje boka i Ingelin Røsslands spanande og populære serie om  detektivheltinna Engel Winge. Og det vert ikkje noko mindre nervepirrande denne gongen, om du trudde det!

Røssland (f. 1976) let seg ofte inspirere av miljø som ho sjølv har vanka i. Ho tek utgangspunkt i eit representativt, lite bygdesamfunn ein stad på Vestlandet, der ho let Engel ha den same jobben som ho sjølv ein gong hadde, som journalist i lokalavisa. I dei to første bøkene møtte lesaren ei rappkjefta og insisterande jente som var viljug til å ta drastiske sjansar for å kome til botns i dei sakene ho vart involvert i. Første boka, Englefjes handla både om menneskehandel, politisk korrupsjon og miljøvern. I oppfølgjaren Englejakt får lesaren servert mystiske forsvinningar, narkohandel og overgrep. På t-skjorta til hovudpersonen stod det «My name is Queen of Fucking Everything». Og det seier vel ein del? Her er det inga kjære mor! Les meir »

Robert Muchamore: Rekrutten & Kokainkongen

av Øystein Espe Bae onsdag 26. januar 2011

Å setje born i 12-årsalderen til å vere spesialagentar for den britiske etterretningstenesta er eit flott utgangspunkt for å skrive spanande historier som fengjer både han og ho.

Den britiske forfattaren Robert Muchamore nærast hypnotiserte den 12-årige veslebror min med dei nyleg utkomne ungdomsromanane Rekrutten og Kokainkongen. Her er det verkeleg tale om typiske «pageturnerar» tilpassa eit adrenalinhungrig publikum i 10–14-årsalderen. Begge bøkene er ein del av Cherub-serien som no gradvis vert omsett til nynorsk.

Hovudpersonen i historia er det samvitsfulle problembarnet James Adams. Serien startar med at mor hans døyr, og den elles evnesterke 12-åringen vert tilfeldigvis innrullert i ein noko spesiell skule som viser seg å rekruttere hemmelege agentar til CHERUB, ein statleg organisasjon som trenar opp spionar. Men det er ikkje vanlege, vaksne spionar dei skal ende opp med å verte. Fordi ingen vaksne vil mistenkje born for å vere agentar, er det nettopp mindreårige som vert brukte av etterretningstenesta på viktige oppdrag. Visste du ikkje det? Der ser du. Les meir »

Tor Arve Røssland: Svarte-Mathilda

av Petra J. Helgesen måndag 13. desember 2010


Denne historia handlar ikkje om korleis Marie hata leilegheita si, nabolaget sitt, far sin, skulen sin og mor si. Historia handlar ikkje om henne eingong.
Denne historia begynner med at Marie døyr.
Augene hennar hadde vore opne då mora fann henne, og den livlause kroppen hadde vore full av mørkt blod.

Slik opnar Tor Arve Røssland si nye ungdomsbok Svarte-Mathilda.

Røssland har til saman skrive sju bøker for barn og unge. Dei meste kjende er serien om Pode, der forfattaren leikar seg med alt frå tyngdekrafta til vondskapsfulle kloningar. I bøkene om Pode er sjølv alvoret morosamt. Slik er det ikkje i Svarte-Mathilda – denne boka er eit skikkeleg grøss.
Les meir »

Terje Torkildsen: Dystopia 1+2

av Øystein Espe Bae måndag 13. desember 2010

Terje Torkildsens Dystopia 1+2 er første halvdelen av ei spaningshistorie som er lagd til året 2014. Ein gjeng 17-åringar er på klassetur i England då det utenkjelege skjer: Med ei enorm flodbølgje i Nordsjøen byrjar eit ragnarok ingen har sett sidestykke til.

Naturkatastrofen, som nett har skjedd då forteljinga byrjar, har fått fatale konsekvensar for millionar av menneske langs kysten mot Nordsjøen. Det heile utviklar seg til ein kamp for å overleve som er hakket meir strabasiøs enn ein handlelaurdag på Oxford Street i London. Det er unntakstilstand, flyplassane er stengde, og landet er mystisk nok hermetisk lukka av militæret.

I kaoset som oppstår i ettertid, fell mange ifrå, også lærarane i klassa. Korleis skal ein handfull tenåringar med ulik bakgrunn og temperament klare å redde seg heilskinna ut av situasjonen? Les meir »

Asbjørn Rydland: Drakeguten

av Janne Karin Støylen tysdag 7. desember 2010

Første bok i ein fantasy-serie på fem bøker om stallguten Koll.

Nokre soger kan ikkje gløymast eller haldast fast berre på ein plass. Dei kan rett nok ta til i det små, kanskje berre med ei lita hending i ein liten landsby langsmed elva, men så veks dei seg større og større. Ingen kan vita kvar slike soger tar vegen. Dei kan leva i fleire hundre år og reisa til fjerne kystar og framande land, heilt til dei nesten ikkje liknar seg sjølv lenger. Men uansett kor langt dei drar, og kor lenge dei lever, så kjenner alle dei. Om soga om Drakeguten er ei slik historie? Vi får sjå!

Den mektige elva Taigar renn gjennom Andhra Kesh, riket mellom fjelltoppane. Krigen er over, det maldesiske kavaleriet har fridd landsbyen Kervad frå krigsherren Lothbard. Mange av kervingane meiner dei like godt kan forsvare seg sjølve no. Dei treng ikkje kavalieriet lenger. Stallguten Koll drøymer om å bli ein stor krigar og gjere som han sjølv vil. Men han er liten og puslete, er redd for vatn og kan ikkje eingong symje. Likevel brenn det i han, han skjønar at han er utvald.
Les meir »