Marianne Gretteberg Engedal: Polititjuven

Dette er den andre boka om Kjell og bestevenen Pølse-Per. Kjell, som er fødd inn i ein tjuvefamilie, likte så dårleg å vere tjuv at han slutta med det i den første boka. I Polititjuven får vi likevel sjå at eit dårleg rykte ikkje er så lett å bli kvitt. Ein politifamilie flyttar til byen, og politijenta Perit startar i klassen til Kjell og Pølse-Per. Då klassen skal på overnattingstur i skogen, sit Pølse-Per og Perit saman, og han vil gjerne at ho skal bli kjent med Kjell. Det er berre eitt problem. Politijenta Perit ser med ein gong tjuvemaska til Kjell, og skjønar at han er tjuv!

– Er det han du prata om, Pølse-Per? Du sa ikkje at han er ein tjuv.
– Eg er ikkje ein tjuv …
– Kvifor har du tjuvemaske då?
– Den går berre ikkje bort …

Les meir

Anders Totland og Martin Ernstsen: Pest og plage – verdas verste pandemiar

I denne faktaboka får vi lære meir om sjukdommar som har herja både i Noreg og elles i verda, frå svartedauden i 1349 til koronapandemien. Boka gir oss eit historisk innblikk i korleis sjukdommane råka både by og bygd, og fortel om tragiske utfall for fleire familiar.

Vi får høyre om namngjevne personar som har blitt råka av dei ulike sjukdommane, og vi får eit innblikk i korleis mange av desse personane har opplevd å bli behandla. Forfattaren skriv også om utvikling av medisinar og vaksiner og kva som kan skje dersom vi brukar for mykje antibiotika. Les meir

Bok på 1-2-3: Tonje Glimmerdal

Tverrfagleg opplegg i norsk, musikk og kunst og handverk.

Tonje Glimmerdal er skriven av Maria Parr og illustrert av Åshild Irgens. Boka har fått fleire prisar, både i Noreg og i andre land.
Boka finst også som lydbok, både i vanleg lydbokutgåve og som lydbok frå NLB.

Boka passar godt som høgtlesingsbok for 1.–7. trinn, og læraren må vurdere kva for nokre av opplegga vi har skissert under, som passar til elevgruppa deira.

Undervisingsopplegg (PDF)
Les meir

Bok på 1-2-3: Dei svarte svanene

Tverrfagleg opplegg i norsk og naturfag. Boka kan passe for elevar frå 2. til 6. klasse. Med tilpassingar kan ressursen, eller delar av han, eigne seg frå 2. til 8. trinn

I dette opplegget skal klassen lese boka Dei svarte svanene av Ruth Lillegraven og Jens Kristensen. I boka oppdagar tre barn nokre svaner som er tilgrisa av oljesøl. Dei oppdagar også døde fiskar som ligg med buken opp i vassflata. Kva har skjedd? Kven har sleppt oljeavfallet ut i sjøen?

I tillegg til å lese ei heil, nynorsk bok og få ei leseoppleving blir elevane kjende med krimsjangeren gjennom arbeidet med ressursen. Dei får reflektere, samtale, skrive og teikne om det dei les, på ulike måtar. Elevane lærer også om kva skadar oljeavfall kan gjere på fuglar, fiskar og dyreliv som lever i havet og strandsona dersom olje endar opp der. Gjennom naturfaglege forsøk lærer dei om eigen­skapar ved olje som materiale, om oljevern, oljevernberedskap og ulike metodar ein har utvikla for å avgrense skadane ved olje­utslepp.
Les meir

Bok på 1-2-3: Ylva og villgeitene

Tverrfagleg undervisningsopplegg i norsk og naturfag for 1.–4. trinnet.

Tid: 90 minutt

Ylva og villgeitene av Hilde Myklebust og Akin Duzakin er ei biletbok om Ylva og pappa som er på veg til sommarhuset ved havet. Men dei er ikkje åleine under dei bratte fjellsidene. Villbukken Svartskjegg og geiteflokken hans held også til her. Det same gjer ørna. Ylva er ei handlekraftig jente som liker og kan å røre seg i naturen.­ Ho veit kva som er viktig for ho. Då ho leikar i trea og på slettene ved sommarhuset, oppdagar ho noko nede i fjøresteinane. Noko lite og levande. Ei villgeit held på å få killingar, og ørna er på jakt. Kan Ylva klare å redde dei to killingane åleine?

Undervisningsopplegg (PDF)
Les meir

Bok på 1-2-3: Barnas store eventyrbok

Tverrfagleg undervisningsopplegg for barnetrinnet 5.–7., med vekt på norskfaget. Å utvikle digital kompetanse er vektlagt. Undervisingsopplegget finn støtte i verdiar og prinsipp for grunnskuleopplæring.

I Barnas store eventyrbok har Maria Parr omsett mange kjende eventyr­ til nynorsk:­ Bukkane Bruse, Raudhette,­ Fyrtøyet, Pannekaka, Bymusikantane frå Bremen, Mannen­ som skulle stelle heime, Den stygge andungen og Tornerose.­

Dette undervisningsopplegget går i djupna på eventyret «Fyrtøyet» av H.C. Andersen.

Undervisningsopplegg (PDF)
Les meir

Bok på 1-2-3: Gullfalken

Tverrfagleg opplegg i norsk og musikk for 5.–7. trinnet. Med tilpassingar høver opplegget opp til 10. trinnet, i vidaregåande opplæring, og i arbeid med norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk. Opplegget fell inn under arbeid med verdigrunnlaget i opplæringa; menneskeverdet, identitet og kulturelt mangfald, skaparglede, engasjement og utforskartrong.

Gullfalken – Ni nye eventyr av Erna Osland er ei samling med ni tidlause fablar, eventyr og mektige forteljingar som går føre seg ulike stader i verda. I dette opplegget tek vi utgangspunkt i historia «Jenta som flytta eit fjell».

Undervisingsopplegg (PDF)

Les meir

Mona Høvring: Soga om Fråid

Vi blir kjente med dei tre søskena Terje Eddipus, Fråid og den gullfine jenteflisa Eva. Dei bur i Urskogen 13 og klarar seg sjølv. Mora deira har reist frå dei, men ho sender eit årleg, uforståeleg julekort til dei frå Italia, der ho er nonne i eit kloster. Faren, August Augustus Vulgaris, er sjømann på langfart. Derfor må ungane klare seg sjølve. Dei lærer seg at dei ikkje skal spørje, ikkje gråte, ikkje sakne.

Fråids første prosjekt er å få seg ein kjærast, helst ei jente, og han har laga ei liste over korleis han synest ho skal vere. Han kan godt tenke seg at ho heiter Glinda og vil bli professor i matematikk. Sjølv tenker han at det høver å bli filosof.  Fråid drøymer mykje. Då Demona kjem flyttande inn hos dei, får han eit nytt prosjekt, han vil få ho til å smile. Han liker stemora Demona, og han spør henne om korleis han kan få seg kjærast. Begge prosjekta skal vise seg å bli utfordrande. Derfor set han i gang eit tredje prosjekt, å lære seg framandord. Han gløymer å ete og sove. Les meir

Erlend Skjetne: Eit anna blikk

Forteljinga startar på mørkaste vinteren, og vi følgjer eg-personen Anwar frå Afghanistan, som er nykomen til eit mottak i ei lita bygd i Nord-Noreg. Han er i dårleg fysisk form på grunn av sjukdom. Ein dag kjem Walid. Dei to gutane deler rom, og på mottaket bur mange unge menn frå Afghanistan.

Det er dårleg standard på mottaket og skolen, rotete og skite og manglande vedlikehald. Lyspærer blir ikkje skifta, og det kjem ikkje nye bordtennisrekkertar. Dei tilsette blir namngjevne som Sjeiken og Isbjørnen, og dei har eit distansert forhold til gutane som bur der. Dei er mest opptekne av at reglane må følgjast. Les meir

Vegard Markhus: Kunst og hærverk

Rine og Ravi vil lage noko fint i kunst og handverk-timen. Men Lærar-Knut har som vanleg andre planar. Han vil heller at dei skal ha kunst og hærverk. Kunst skal vere stygg, folk skal seie huff! meiner han. Han tek med elevane og ein boks med tusjar bort til den kvite, blanke bilen på parkeringsplassen og set i gang. Kva skjer når gymlærar Gyda oppdagar dei? Les meir