Max Velthuijs: Frosken og skatten

Frosken_og_skattenFrosken dreg ut for å leite etter ein skatt. Korleis kan han vere sikker på at det er ein skatt å finne? Og kor djupt må han og Veslebjørn grave for å finne skatten?