Hilde K. Kvalvaag: Hjarteklapp

Opplegg til boka:
Tid for ti: Undervisingsopplegg til eit utdrag frå boka (s. 54–66)

13 år gamle Ingvild Halvorsen trur ho kjem til å døy av hjartestans, som søstera hennar gjorde for lenge sidan. Ho kjem i alle fall til å døy om ho ikkje blir kjærast med Aksel. I mellomtida filmar Ingvild seg sjølv, så det skal finnast eit minne etter henne om ho døyr.

Utdrag frå boka