Sigrid Merethe Hanssen og Åshild Irgens: Detektiv Smartbart og sabotasjen på badet

ISBN: 9788252179651

Utgjevar: Det Norske Samlaget

Kyrre Korneliussen er faren til Hagbart, Sigvart og Esmeralda. Ein dag set han i gang Operasjon Husvask, men det går ikkje som planlagt. Nokon prøver å sabotere operasjonen, og det er ei sak for den hemmelege Detektiv Smartbart.