Kari Smeland: Familien Kråkestup og nyset i nabohuset

ISBN: 9788252180282

Utgjevar: Det Norske Samlaget

I eit nesten falleferdig hus på den gale sida av Berget bur familien Kråkestup, som består av mamma, pappa, tre par tvillingar, og gamle onkel Sigurd. Det finst berre eit hus til i nabolaget, og der har det ikkje budd nokon på veldig mange år. Men ein kveld ser dei yngste tvillingane at nokon rører på seg der inne.