Mette Karlsvik og Katrin Berge: Dyrebar

Utgjevar: Magikon Forlag

Hjorten lar Aud komme.
Hjorten kan ikkje gå.
Tørsten er for sterk.
Aud klatra nyss eit fjell.
Å klatre opp på hjorteryggen
det er nesten berre leik.
Berre nesten.