Helge Hammersland: Kaninen Kamilla og Løva Leonid

Kaninen Kamilla og Løva Leonid handlar om at vennskap kan oppstå sjølv om ulikskapane er store. Og om frykt for det ukjende og redsle for å skilja seg ut. Å visa styrke handlar ikkje om å plaga andre. Dessutan er det mykje betre å leika enn å slåst. Det meiner i alle fall Kamilla.