Åse-Marie Nesse: Lyslandet

Dikt i utval 1970–2000

Åse-Marie Nesse var lyrikar, gjendiktar og universitetslærar. Ho var ein kjend omsetjar og gjendiktar då ho debuterte som lyrikar i 1970. Nesse var ein lærd og engasjert formidlar av humanistisk danning og litteratur frå andre kulturar og ein aktiv menneskerettsforkjempar.

Nesse hadde «Ein plass for poesi» i og ved skrivestova på Jæren, og var ein folkekjær lyrikar. Ho henta inspirasjon frå alt frå religiøse tekstar, mytologi og klassisk europeisk litteratur til reiser i verda og verdslitteraturen – og sjølve livet. Nesse var ein ordkunstnar som baud på humoristisk leik med ord og vendingar, både på nynorsk og bokmål. Språket hennar talte til sansane og intellektet, og ho klarte å sette ord på det vi opplever og leitar etter ord for.

Gjennom dikta formidla Nesse det menneskelege og tidlause. Trua på mennesket og det gode i mennesket går som ein raud tråd gjennom diktinga. Sjølv i dikt om sjukdom, tap, sorg og sakn glimtar det av optimisme, livsglede og inspirasjon til å vere medmenneske for kvarandre. I denne diktsamlinga vil ein finne dei kjende dikta «Viljen» og «Legg ikkje ditt liv i mi hand» og mange andre dikt til trøyst, oppmuntring, glede og ettertanke.

Diktsamlinga eignar seg i utdrag eller heilskap for unge vaksne frå vidaregåande opplæring til høgare utdanning, og innanfor arbeid med dei tverrfaglege temaa folkehelse og livsmeistring, og demokrati og medborgarskap.