Om nynorskbok.no

BokstabelNynorskbok.no er eit tilbod frå Nynorsksenteret . Mange lærarar og barnehagelærarar spør oss om tips til gode, nye nynorskbøker dei kan bruke og tilrå. Difor laga me denne vevsida. På framsida finn du dei nyaste boktipsa våre, merkte med kva alderssteg bøkene høver for. På undersidene for alderssteg og kategoriar finn du i tillegg forlagsomtalar av dei bøkene me ikkje har skrive eigne tips om.