Skribentarkiv: Gudrun Kløve Juuhl

Leseland

leselandUndringa og stoltheita var til å ta og føla på då seksåringen, som eigentleg berre kan lesa dei enklaste orda, og det med stor møde, plutseleg hadde lese ei heil bok!

Korleis var det mogleg?

Jo, her er trikset. Den aller enklaste boka i den nye lettles-serien Leseland, Sola og vinden, inneheld ei kjend historie, som seksåringen også hadde høyrt nokre gonger på Leseland-appen. Dessutan er det mange enkle, attkjennelege ord og frasar, av typen «sa sola», «sa vinden», «Eg er…», som kjem att mange gonger. Og fargerike illustrasjonar over heile sida, som også hjelper til å syna kva som skjer, og kven det er som fører ordet nett no. Og ei avislesande mamma i bakgrunnen, som kunne hjelpa med dei orda som var litt vanskelegare, som jakka og gøymer …

Les meir

Solveig Blindheim Bendixen: Tenk at det var Teo!

Tenk_at_det_var_Teo– Kan du seie noko du er flink til, Teo?

Dette er tredje boka om fyrsteklassingen Teo. Denne gongen startar boka med ein «vurderingssamtale» mellom læraren Vibeke og Teo, og spørsmålet om kva han er flink til, lurer Teo ut på galeien. Å vera flink til å bretta mjølkekartongar er visst ikkje nok, så Teo seier at han kanskje er litt god i fotball. Det vert starten på ei rad med forviklingar.

Les meir

Marit Heier Lajord og Line Halsnes: Olava og bestefar

Olava og bestefarFrå 4 år og oppover

Olava og bestefar er ei varm skildring av venskap mellom bestefar og barnebarn, men også av korleis me handterer døden.

Me får fylgja Olava gjennom det å ha ein frisk kompisbestefar som vert sjuk og døyr, og også inn i det som skjer etterpå. Med det som skjer etterpå meiner eg ikkje sorg og tomheit, men gravferd. Nesten halve boka skildrar gjennomføringa av gravferdsritualet, sett frå Olava sin synsstad. Les meir

Lisbeth Dreyer: Luisa og Ugla

Luisa og UglaIllustrert av Gustav Kvaal

Ein gong.

Høgt i eit tre
budde Ugla og eg.

Slik startar Luisa forteljinga om seg sjølv og venen Ugla, og me ser at dei sit saman på ei grein og har det koseleg.

Så byrjar Luisa å høyra kviskring og snakk om at det kanskje ikkje går an at ei ugle og ei jente er bestevener, og ho byrjar tvila sjølv og fell (svært symbolsk) ned frå treet. Ho dreg ut i verda og møter mange underlege par, før ho skjønar at det er ugla ho saknar, og spring tilbake.

Les meir

Sunniva Relling Berg: Beina i gitaren

Beina_i_gitarenFrå 14 år

«Framleis kjenner eg grepet hans om ankelen, som ei varm fotlenke.»

Det er det fyrste me vert fortalde om kva Hans betyr for Bo i denne boka, og me skjønar at det er eit forhold som inneheld både tvang, lyst og motstand. Boka dreiar rundt nett dette, gjennom ein lang hyttesommar og eit endå lengre skuleår i livet til Bo. Bo, som kjenner seg utilpass og framand, er sint på alle og ikkje vil ha noko av nokon. Så møter ho Hans, som ho oppdagar at ho vil ha, veldig, sjølv om ho er sint på han òg, og han kanskje eller kanskje ikkje er ein dårleg fyr.

Les meir

Helge Torvund og Mari Kanstad Johnsen: The Sudden Cats

The Sudden CatsAlle kan starta garasjeband – og det gjer ikkje noko at morfar blir til ein katt. Det er kanskje moralen i denne leikne og vakre og ganske lange biletboka.

Boka handlar om brørne Tomas og Tore som kjem på besøk til bestefar. Saman dannar dei tre eit garasjerockband, og finalen er når dei spelar på bytedagen i idrettshallen. Mellom starten og finalen somlar og spring forteljinga hit og dit som ein … ja, nesten som ein leiken katt. Les meir

Anna R. Folkestad: Unni og Gunni gjer det fint

Unni_og_Gunni_gjer_det_fintOpplegg til boka:
Aktivitets- og fargeleggingsark – på denne sida finn de mellom anna fargeleggingsark med Unni og Gunni.

Unni og Gunni gjer det fint fornyar pingvin-universet. Det startar med at dei konstaterer at det er litt tomt i huset deira. Det må dei gjera noko med, så dei fyller huset med slikt ein fyller hus med. Innreiinga skjer på ein pedagogisk og omgrepsfokusert måte, slik at ungar skal læra om langt og kort, høgt og lågt, gamalt og nytt, osb, og på den måten er også Unni og Gunni gjer det fint ei slags peikebok. Samstundes er boka ei historie om sambandet mellom interiørinteresse og familieetablering, som gjer pingvinane litt meir like oss menneske og gjev dei litt meir å spela på.
Les meir

Anna R. Folkestad: Unni og Gunni (appar)

No finst bøkene om dei to handlekraftige pingvinane Unni og Gunni som appar til nettbrett. Både Unni og Gunni reiser og Unni og Gunni malar er tilgjengelege, og til og med den nye Unni og Gunni gjer det fint, som ikkje er komen på papir enno.

Pingvinane er seg sjølve også på nettbrett. Appane er fyrst og fremst bøker som les seg sjølve høgt, men det er også ting ein kan få til å skje på boksidene, og så er det lydeffektar som saftslurping og strikkepinneknitring. «Veldig gøy med den rullegardina, for då vart det heilt mørkt», seier Dagny, fem og eit halvt, om Unni og Gunni gjer det fint. «Og veldig gøy når Unni og Gunni rørte på seg». I tillegg kjem det med ein bilet-lotto om Unni og Gunni til kvar bok.

Les meir

ÜberMaritimt

Redaktør: Are Edvardsen

Det er i ferd med å gro opp ein underskog av nynorske teikneserieskaparar. I antologien ÜberMaritimt møter me nokre av desse, side om side med bokmålsskrivande kollegaer.

Temaet for antologien er havet, og 16 serieskaparar har delteke. At havet set i gang fantasien veit me, som har ein eventyrkultur som har gjeve oss Den flygande Hollender, Draugen, Den vesle havfrua og Ruffen. Slik er det òg i denne antologien, her møter me eit vell av skumle vesen frå sjøen.

Les meir