Skribentarkiv: Øystein Espe Bae

Atle Hansen: Flukt

FluktFrå 12 år

Hovudpersonen og bestevenen Karl er på bølgjelengd om det meste, sjølv om dei er litt ulike. Karl sin far smittar nemleg sonen med framandfrykt og negative haldningar, ein konflikt hovudpersonen kjenner på kroppen når to asylborn i lokalmiljøet med eitt rømmer frå mottaket til fots like før dei skulle returnerast.

Kvar kan dei vere? Kva bør gjerast i slike saker? Og kan det vere rett å ikkje ringe politiet og varsle om at ein veit kvar desse asylborna har teke vegen?

Les meir

Carl Frode Tiller: Innsirkling 1–3

Trilogien Innsirkling har fått rosande merksemd og mange utmerkingar. I desse intenst urolege bøkene handlar det om unge menneske som alltid er i ei desperat og djup psykologisk krise.

Innsirkling 1 handlar primært om dei tre forteljarane Jon, Arvid og Silje – og til ei viss grad om den minnelause David, som er avbilda på smussomslaget på romanen. Lesaren får eit klaustrofobisk innblikk inn i den håplause kvardagen deira, og vi får kjenne på kor vanskeleg det kan vere å vekse opp i eit konformt småbymiljø når ein har eigne tankar både om kven ein er og kven ein vil bli. Les meir

Gyrid Axe Øvsteng: Førstemamma på Mars

FørstemammaFrå 5 år

Gyrid Axe Øvsteng si biletbok Førstemamma på Mars er ei sterk og angstfull forteljing om korleis born opplever alvorleg sjukdom hos ein av foreldra.

Det kan seiast med ein gong: Dette er ikkje ei forteljing med nokon lukkeleg slutt som  dramatikaren og barnebokforfattaren Øvsteng har skrive. For mamma blir ikkje frisk att. Tvert om: Ho blir første mamma på Mars, ein fantasirik parallell til det hinsidige, himmelen, og alt anna det blir kalla når foreldre skal fortelje borna sine om kva som skjer med oss etter døden.

Les meir

Annlaug Auestad: L. Ands dagbok

L.AndFrå 9 år og oppover

Annlaug Auestad har late ei skrøpeleg and spele hovudrolla i den sprelske og leikande boka L. Ands Dagbok. Den angstfylte L. And har ein løyndom og eit problem, som vert avslørt allereie på første side: Han har vass-skrekk. Samstundes får han anonymt levert på trappa eit mystisk egg som han må forsørgje. Men den nye rolla som eggepassar gjer han ingenting. Då er det nemleg ingen som kritiserer han for å ikkje vere med ut i vatnet!

Men kva skjer når egget brest? Kven har lagt det der, og kvifor? Blir han kvitt vass-skrekken?

Les meir

Lene Kaaberbøl: Viridians blod

villheks 2 omslag.inddFrå 10 år og oppover

Andre bok i Lene Kaaberbøls villheksserie, Viridians blod, er minst like fengjande som den første, og er midt i blinken for lesehestar på mellomtrinnet og på ungdomstrinnet.

Danske Kaaberbøls villheksserie er allereie ein massiv salssuksess og er omsett til fleire språk. Med fleire millionar selde bøker, treng ho knappast ein introduksjon, særleg etter skammarserien, som kom ut for nokre år sidan. Med denne villheksserien skil Kaaberbøl seg positivt ut frå mange andre stereotype fantasyforfattarar ved å streke under at vi må bli flinkare til å forstå og lytte til naturen og dyra rundt oss. Det var denne bodskapen som den første boka i serien begynte å meisle inn, og i oppfølgjaren Viridians blod spelar dyra igjen ei viktig rolle.

Les meir

Ruth Lillegraven og Inger Landsem: Mari og Magnus får katt

Mari og magnus får katt
I Mari og Magnus får katt er det ikkje lenger ei kriminalforteljing, men ei forsvinningssak, som er sentrum i forteljinga. For når den store dagen kjem, og kattungen endeleg er komen i hus, rømer han vettskremt under sofaen. Så, når Mari og Magnus gløymer å smekke ytterdøra etter seg, flyktar den vesle katten vidare opp i eit tre. Dette er spanande, for korleis i alle dagar skal dei få han ned att?

Løysinga kjem utanfrå, som ein reddande engel, i form av storebror Stian:

Nede på bakken gir Stian Tippi til Magnus.
Heile katten skjelv. Hjartet bankar fort.
– Stakkars Tippi, seier Mari. – Ho blei nok veldig redd …

Når så katten er redda, kjem pappa inkjeanande opp frå kjellaren. Han har ikkje fått med seg noko av det som har skjedd, og på den måten lukkast Lillegraven og Landsem å ta bornas perspektiv. For når alle, inkludert kattungen, er samla i stova att – er alt som før. Eller er det det? Gode historier utviklar seg ofte i ei uventa retning, og vrien på slutten av Mari og Magnus får katt gir inntrykk av at ordtøket «ein skal tidleg krøkast» òg er eit pedagogisk tankesett som høver på små kattar.

Ingunn Røyset: Prins Storm

Illustrert av Annlaug Auestad

Kva planet kjem eigentleg Prins Storm frå? Han har jo så bustete romvesen-hår!

I Ingunn Røyset og Annlaug Auestad si nye biletbok Prins Storm flyktar vesle Storm frå familieselskapet, som både vil børste og vaske bort dei strie flokane hans. Flukta frå såpetyranniet blir skildra frå veslegutens rebelske perspektiv, og det er ei svært spanande fantasiverd vi får lese om, i det Storm unndreg seg alle forsøk på å bli fanga.
Les meir

Teresa Grøtan: Klara kan mykje rart om mat

Teresa Grøtan si bok Klara kan mykje rart om mat er ei kunnskapsrik bok som tek historia bak maten på alvor, og som viser at ein kan få til noko viss ein vil det nok.

I tre sommarferieveker skal Klara vere hos bestemor og hjelpe til i den vesle gardsbutikken hennar. Mykje rart kan skje på tre heile veker!

«Tenk alle kundane som kjem til å strøyme til for å kjøpe grønsaker og frukt og honning og dei søtaste og raudaste jordbæra i heile verda!» fantaserer Klara.

Les meir

Lars Mæhle: Fuck Off I Love You

«Vi var fem gutar.
Ein skulle miste kjærasten. Ein skulle skamslå ein annan. Ein skulle dø.»

Slik begynner boka Fuck Off I Love You av Lars Mæhle. Det handlar om Vemund, som er 16 år. No står han med ein lighter i ein knusktørr åker. Han kjenner seg pressa av leiaren av kompisgjengen, Two-Face, til å tenne på. Han har sklidd heilt ut, og det er like før han gjer seg ansvarleg i hatkriminalitet.

Må han gjere som han blir fortalt av kompisane, eller kan han ta eit fritt val og velje ein annan veg? Mæhle skriv godt, med eit flytande og lett språk, men nærmar seg samstundes vanskelege og kompliserte spørsmål om mennesket sin reelle fridom til å ta eigne val.
Les meir

Robert Muchamore: Drapet

Drapet er fjerde boka i den spanande serien frå Robert Muchamore om dei unge, men beinharde Cherub-agentane. Det er berre å feste sikkerheitsbeltet og gi seg i kast med Londons kriminelle undergrunn:

Dei rasa forbi t-banestasjonen i hundre og femti kilometer i timen.

«Det vil vere eit under viss vi kjem oss unna utan at purken tek oss», sa Dave. «Og eg gir blaffen i kor mykje Leon tilbyr, eller kva det betyr for oppdraget, men eg stel ikkje fleire bilar.»

«Ikkje eg heller», sa James, og kasta eit engsteleg blikk over skuldra for å sjå om dei hadde purken etter seg. Les meir