Skribentarkiv: Petra J. Helgesen

Atle Berge: Birk og Barcelona-gjengen & Alle mann i forsvar

Illustrasjon: Henning Lystad
Det Norske Samlaget

Atle Berge debuterer som barne- og ungdomsforfattar med to lettlesne bøker om fotball. Den første boka handlar om Birk, ein islending som akkurat har flytta til Noreg og leitar etter nokon å spele fotball med. Den andre handlar om Leo og om at det ikkje alltid er like lett å vere sonen til trenaren og assistenttrenaren. Barcelona-gjengen heiter fotballaget deira.

Denne bokserien er ikkje den første lettleseserien på nynorsk om fotball. Lars Mæhle har allereie gitt ut sju bøker om Knoterud FK på Cappelen. Mæhle sin serie er humoristisk, og fotballaget hans gjer det ikkje skarpt på bana, sjølv om dei etter kvart har byrja å score eit mål eller to. Berge gir oss dei suverene spelarane, dei som lever og andar for den svarte og kvite lêrkula. Barcelona-gjengen tek fotball seriøst! Les meir

Solveig Blindheim Bendixen: Teo i trøbbel

Mangschou

«– Du sa du kunne symje! Og det kan du ikkje!
– Men eg kan det! Eg kan symje!
Teo begynte å gråte. Mest fordi han angra på at han hadde sagt at han kunne symje. No var det for seint»

Teo er førsteklassing og som førsteklassingar flest er han spent og usikker på korleis skulen skal bli. Det nifsaste av alt er symjetimane. Teo er fast bestemt på at han ikkje skal vere på skulen den dagen det blir symjing. Men han roter det til for seg sjølve, for han veit ikkje heilt når timen er, og han kjem i skade for å seie at symje, det kan han, og så går det som det må – gale. Les meir

Rakel Helmsdal, Kalle Güettler og Áslaug Jónsdóttir: Nei! sa Veslemonster & Store monster græt ikkje

Tekst: Kalle Güettler, Rakel Helmsdal og Áslaug Jónsdóttir
Illustrasjon: Áslaug Jónsdóttir
Omsetjing: Tove Bakke
Skald forlag

Dei to bøkene om Veslemonster og Storemonster er parallelle historier. I Nei! sa Veslemonster er det Veslemonster som fortel, mens i Store monster græt ikkje er det Storemonster som fører ordet. I begge forteljingane vil ikkje eg-personen leike med den andre: «Å nei! Det er Storemonster! Då opnar eg ikkje! Når Storemonster kjem blir ingenting moro lenger. Han skal alltid bestemme»,  tenkjer Veslemonster. «Å nei! Det er Veslemonster! Han vil eg ikkje leike med. Når Veslemonster kjem veit han alltid best»,  tenkjer Storemonster. Veslemonster er redd for å setje grenser, og Storemonster er redd for å ikkje strekke til. Les meir

Robert Muchamore: Flukta. Cherub 3

Omsett av: Øystein Rosse

Det Norske Samlaget

Då Robert Muchamore byrja skrive Cherub-serien, ønskte han å skrive nett ei slik bok han sjølv leita etter då han var tretten. Suksessen til serien, no omsett i tjuefem land og snart på film, er kanskje eit prov på at trettenåringar i dag og for tjue år sidan ikkje er så forskjellige. Dei vil ha store dosar spenning, personar å identifisere seg med og ein dæsj romantikk på toppen.

Flukta er det tredje Cherub-eventyret til trettenårige James Adams, og denne gongen er også veslesystera hans, Lauren på ti, med på farleg oppdrag. Cherub er ein superhemmeleg organisasjon som trenar barn opp til agentar, og James og Lauren blei rekrutterte då mora deira døydde. På sitt første felles oppdrag skal dei to søskena hjelpe sonen til ein av USAs mest ettersøkte forbrytarar, våpenhandlaren Jane Oxford, med å flykte frå høgrisikofengselet Arizona Max. Curtis Oxford er fjorten år og sit fengsla for drap, på sovesal med niogtjue andre livsfarlege ungdomskriminelle. James blir arrestert og dømt med falsk identitet, og som innsett i Arizona Max skal han prøve å bli ven med Curtis. Lauren skal hjelpe dei to gutane på utsida av murane, om dei klarer å rømme, og då håper MI5 og FBI at dei tre ungane skal føre dei til Jane Oxford og trettifem stolne presisjonsstyrte rakettar. Oppdraget er risikabelt frå første stund. Les meir

Linn T. Sunne: Saiko

Hurra! Hurra for Kometbøkene til Samlaget og hurra for Linn T. Sunne! Vi treng fleire gode lettlesne bøker for ungdom, og med «Saiko» leverer Samlaget og Sunne nok ein gong. Førre boka vi fekk var «Blå blondie», og da som no handlar det om ei ung jente i krise, om forelsking og om å få kontroll over eige liv.

Jentene til Sunne endar aldri opp med dei gutane dei trudde dei skulle ende opp med. Dei har ikkje styring på vala sine. Katti i «Blå blondie» har ei kreftsjuk søster og strever med å finne ein eigen plass i familien, og guten ho er forelska i endar opp med venninna. Ella i «Saiko» lar seg presse til å gjere det stikk motsette av det ho eigentleg vil: Ho blir saman med rånaren Steinar i staden for den brunøygde Simon. Medan Katti etter kvart blir saman med ein annan og betre, og vinn kontrollen gjennom det, er Ella sin veg mot sjølvstyre langt tøffare. Les meir

Lars Mæhle: Korea. Noveller om kjærleik

Det Norske Samlaget

Lars Mæhle har skrive barne- og ungdomsbøker sidan 2002. Han debuterte med «Keeper’n til Tunisia», ein ungdomsroman som med stor suksess blei filmatisert i fjor under tittelen «Keeper’n til Liverpool». No har Mæhle skrive si første bok for vaksne, ei novellesamling om kjærleik, men utan at han gløymer ungdommen.

Den namnlause hovudpersonen i opningsforteljinga er berre seksten år, og i den siste novella er det ein russefest som står i sentrum for handlinga. Når Mæhle skildrar vaksne karakterar er deira relasjon og kjærleik til ungane langt viktigare enn den relasjonen dei har til andre vaksne. Boka har likevel eit perspektiv og ein språkleg tone som gjer at dette ikkje er ein ungdomsroman, men snarare ei vaksenbok som også yngre lesarar vil ha glede av. Les meir

Vegard Markhus: Timothy mister seg sjølv

I Timothy mister seg sjølv møter vi ein middelaldrande mann i krise. Timothy er rett og slett i ferd med å miste seg sjølv, reint bokstaveleg. Først mister han ei tann, så ei tå, så ein arm – til sist er det berre hovudet igjen. «Timothy er lei seg, men han er glad for at han ikkje har mista hovudet. Han triller ut i garasjen og henter lim. No skal han ordne opp.» Det er dette siste – korleis Timothy fiksar det uvanlege problemet sitt – boka handlar mest om. Eg kan røpe at alt ikkje blir heilt som før, trass i at Timothy sjølv trur at alt er ved det gamle.
Les meir

Heikki Gröhn: Mika gjør feil

Illustrasjon: Akin Duzakin

Det er to ting som fascinerer meg med Mika gjør feil. For det første at ei så kvardagsleg bok kan vere så skummel. For det andre at boka tek lesaren så nær ein barndom tidleg på 50-talet.

Mika gjør feil er den fjerde boka Heikki Gröhn og Akin Duzakin har laga saman. Også i dei tre andre bøkene om Mika er det noko som skremmer han. Mika er i det heile teke ein engsteleg gut, i slekt med Garman til Stian Hole. Men mens Hole let Garman vere i angsten sin, er det alltid ei redning i slutten av Gröhn sine bøker.
Les meir

Tor Arve Røssland: Svarte-Mathilda

Denne historia handlar ikkje om korleis Marie hata leilegheita si, nabolaget sitt, far sin, skulen sin og mor si. Historia handlar ikkje om henne eingong.
Denne historia begynner med at Marie døyr.
Augene hennar hadde vore opne då mora fann henne, og den livlause kroppen hadde vore full av mørkt blod.

Slik opnar Tor Arve Røssland si nye ungdomsbok Svarte-Mathilda.

Røssland har til saman skrive sju bøker for barn og unge. Dei meste kjende er serien om Pode, der forfattaren leikar seg med alt frå tyngdekrafta til vondskapsfulle kloningar. I bøkene om Pode er sjølv alvoret morosamt. Slik er det ikkje i Svarte-Mathilda – denne boka er eit skikkeleg grøss.
Les meir

Sylvelin Vatle: Ramna-Floke

Illustrasjon: Sveinbjörg Hallgrímsdóttir
Det Norske Samlaget

Hovudpersonen i Ramna-Floke og familien hennar må flykte frå heimbygda, over havet til eit nytt land. Det er ikkje trygt å bli buande, meiner far hennar. Han kan ikkje lenger seie kva han vil i sitt eige hus, og han fryktar angrep frå styresmaktene. Det kunne ha vore ei forteljing om båtflyktningar i våre dagar, men den forteljinga Sylvelin Vatle har skrive, handlar om vikingar på 800-talet, på flukt frå Harald Hårfagre.
Vatle er ein variert og utforskande barnebokforfattar. Ho har skrive dikt om agurkar, biletbok om nissar, realistisk dagboksjanger og heseblesande fantasy. I haust har ho altså slått til med ein historisk roman, basert på den islandske Landnåmaboka.
Les meir