Kategoriarkiv: unge vaksne

Sjå bokliste for aldersgruppa: Bokliste for vidaregåande skule.

Helene Hovden Hareide: Butikksongar

Har du tenkt på at duren av frysediskane i butikken er viktig i livet ditt? Duren kan vere ein av songane frå butikken. Etikettane på varene, den glansa overflata, vil kunne underleggjere noko av det vi tar for gitt. Her er inntrykk frå heile verda.

I diktsamlinga møter vi tre ulike lyriske eg som har fått ordet i kvar sin del. Vi møter mannen som har overtatt huset etter farfaren, og som blei igjen i bygda då alle andre drog. Nå arbeider han på butikken. I andre del møter vi den unge mora som handlar i ein butikk, og som også drar heim til mora si på den vesle garden når ho skal lese til eksamen. I tredje del er eg-et representert av ei eldre kvinne som ikkje har nokon til å ta over garden, som må sende dyra med slaktebilen og som hamnar på sjukehuset.

Les meir

Helene Guåker: Høgspenning livsfare

Vi ska alla dö en dag. Men alla andra dagar ska vi leva. (Per Olov Enquist)

I Høgspenning livsfare møter vi Lea. Ho kjem frå ein gard. No har ho nettopp byrja på musikk- og dramalinja på vidaregåande skule. Ho bur på hybel og kjenner ingen. Heime på garden ligg mamma i senga. Ho vil ikkje stå opp, uansett kva pappa eller Lea gjer. Kva er det med mamma? Er ho sjuk? Vilde gjer kva ho kan for å gi litt av lyset sitt til mamma. For å få venner gjer Lea seg om til Vilde. Smarte, kule og morosame Vilde. Vilde kjem ikkje frå gard. Ho har ikkje ei mor som er sjuk. Vilde blir venner med strålande Astrid. Og Vilde blir kjærast med Halvor. Vilde er sterk og usårleg. Men så byrjar teppet å falle og maska å rivne. Kan Lea stå fram berre som seg sjølv?

Les meir

Gaute Eiterjord: Klimaopprøret

Gaute Eiterjord, med bakgrunn frå Natur og Ungdom, har skrive ei handbok for ungdommar som vil diskutere klima- og miljøsaker. Han tar utgangspunkt i Greta Thunbergs engasjement og skolestreikane i 2019. Eiterjord er svært kritisk til politikarane og deira manglande handlekraft: FNs klimapanel kom med den første klimarapporten sin i 1990, men politikarane sviktar og skuldar på kvarandre. Og vi har dårleg tid.

Les meir

Emma Manin: Barnet i veven

Handlinga startar i Solstrand i Sogn i 1880-åra og varer til 1927. Fargar-Jakob er gift med Sigrid, og dei får tre barn som veks opp, Helga, Sjur og Astri. Då Astri er seks år, døyr mora hennar i barsel. Astri flyttar då til moster si på andre sida av fjorden. Astri liker å teikne og farge, og ho lærer veving og plantefarging av moster. Då Astri er 17 år, reiser ho og moster til Kristiania der dei treffer bildevevaren Frida Hansen. Astri bestemmer seg for å starte på Den kvinnelige Industriskolen, og seier: «Her på slottet skal ein dag ein av vevane mine henge». Søster Helga vil bli jordmor, og jentene bestemmer seg for at dei slett ikkje vil gifte seg. Astri er ei kunstnarsjel som bit neglar og drar seg i håret når ho ikkje har det bra. Astri er så bestemt på utdanninga og vevinga at ho slår opp med kjærasten Hallvard.

Les meir

Claudia Rankine: Det kvite kortet

Charlotte Cummings er ein svart kunstnar som ønskjer at folk skal erfare kva svarte føler og opplever, og kunne forstå kva det vil seie å leve eit utsett liv. Ho meiner at fotografiet har gjennomslagskraft, og det ho fotograferer og tematiserer i kunsten sin, er vald mot svarte i USA. Ho meiner kunst kan provosere fram samanhengar og forståing. Dermed rekonstruerer ho augneblinkar, med formål at konkrete hendingar ikkje skal bli gløymde. Ho har blitt ein anerkjend og kontroversiell kunstnar og vil ikkje selje kunsten sin til kven som helst.

Les meir

Randi Fuglehaug: Fallesjuke

I Fallesjuke følgjer vi Agnes, tidlegare feature-journalist i VG. No har ho flytta heim att til Voss og er journalist i lokalavisa Hordaland. Vi følgjer henne i ei veke, frå søndag til søndag, gjennom stor dramatikk og etterforsking av det som viser seg å vere eit drap.

Fire kvinner hoppar formasjon i fine bunadar, og ei av dei klaskar i bakken med avskorne snorer på fallskjermen midt i folkehavet under opningsseremonien den første søndagen på Ekstremsportveko. Kripos blir raskt kopla inn og leiar etterforskinga. Dei fire kvinnene har halde saman sidan vidaregåande, og Agnes gjekk på skulen i lag med dei. Ho begynner å nøste i fortida, og det dukkar opp mange skjulte, mørke og samanvovne hemmelegheiter, som på godt krimgåtevis kan peike mot fleire moglege gjerningsmenn. Eller kvinner. Les meir

Nils Henrik Smith: 11 meter. Straffesparkets historie

Alle veit at fotball er ein svært populær idrett, med tilhengarar i alle aldrar. Men er det så mange av desse som er så spesielt interesserte at det er marknad for ei heil bok om berre ein ørliten del av spelet, nemleg straffesparket? Svaret er truleg ja. Ikkje minst fordi boka 11 meter. Straffesparkets historie er både godt skriven og underhaldande.

Les meir

Jon Fosse: Det andre namnet

Det andre namnet – Septologien I–II er dei to første av sju delar i Jon Fosse sitt nye verk. Det vil til saman kome tre bøker, der den andre boka, Eg er ein annan, kjem i 2020, og den siste, Eit nytt namn, kjem i 2021.

Biletkunstnaren Asle bur fjordbygda Dylgja, nokre timar frå byen Bjørgvin. Kona Ales døydde for nokre år sidan, og Asle bur aleine. Det er vinter, advent og kort tid til opninga av den årlege utstillinga hans i Galleri Beyer. Naboen Åsleik kjem innom med pinnekjøt, lutafisk og ved før jul kvart år, og i byte får han eit bilete som han gir til Systera inne i Bjørgvin. Kameraten og namnebroren Asle, som også er kunstnar, bur i Bjørgvin, og Asle uroar seg for kameraten i Bjørgvin som drikk for mykje.

Les meir

Agnes Ravatn: Dei sju dørene

Dei sju dørene er både ei slektshistorie og ein roman om etterforskinga av ei forsvinning. Hovudpersonen er litteraturprofessor Nina Wisløff, som er trøytt av å undervise uinteresserte og uvitande studentar. Ho seier derfor i ein paneldebatt at litteraturvitarar burde arbeide i politiet, fordi dei er så gode til å fokusere på detaljar og gode til å finne samanhengar. Denne utsegna vekker merksemd, og det fører ho sjølvsagt inn i eigne undersøkingar då ei ung kvinne forsvinn.

Les meir