Kategoriarkiv: appar

Bokbussen

Bokbussen RAUD, Bokbussen LILLA, Bokbussen BLÅ, Bokbussen GRØN, Bokbussen FAKTA, Bokbussen FAKTA nr. 2 og Bokbussen SPENNING. GAN Aschehoug Målgruppe 1.–4. trinn

Sju bussar med småbøker

BOKBUSSEN inneheld til saman 160 nyskrivne småbøker til støtte i leseopplæringa. Bøkene vert leverte i solide øskjer med lok: Bokbussen RAUD, Bokbussen LILLA, Bokbussen BLÅ, Bokbussen GRØN, Bokbussen FAKTA, Bokbussen FAKTA nr. 2 og Bokbussen SPENNING. Desse er fine å ha på klasserommet, som eit lite bibliotek i seg sjølv.

Les meir

Leseland

leselandLeseland er ein serie med underhaldande og engasjerande lettlesbøker. Dei første Leseland-bøkene kom ut i 2015, og i januar i år kom det 18 nye titlar i serien. Dei komande åra vil det koma minst ti nye Leseland-bøker i året, fordelte på dei ulike nivåa. Bøkene kjem parallelt i Leseland-appen.

Den gode forteljinga står alltid i sentrum, og i tillegg til enkel og god tekst har bøkene mange fargerike og spreke illustrasjonar. Nokre av titlane er laga for dei yngste i barneskulen, medan andre er laga for lesarar på mellomsteget. Serien inneheld både faktabøker og skjønnlitteratur.

Leseland er ei stor satsing for Samlaget, noko forlaget gjer for å auka tilfanget av lettlesbøker på nynorsk, slik at den som skal læra å lesa med nynorsk som hovudmål, skal ha tilgang på kvalitetssikra­ lettlesbøker på sitt eige mål.
Les meir

Odd Nordstoga: Eg og Pontus går i land

Eg-og-Pontus-gaar-i-landIllustrert av Rune Markhus

Dei to trubadurane frå fyrste «Eg og Pontus»-boka går i land i ein by der ingenting er på stell, og der ingen er interesserte i musikken deira. Kaptein Snusk tener godt på at folk er handlingslamma og byen forfell, men heldigvis dukkar det opp ei lita jente som kan vekkja folk med songen sin.

Forteljinga er på rim, og i app-versjonen syng Nordstoga teksten.

Samlaget: Barnebøker (app)

BarnebokappFrå 0 til 9 år

Den nye barnebok-appen til Samlaget inneheld mange flotte barnebøker. Utvalet av gode biletbøker på nynorsk har vorte særs godt dei siste åra, og etter lanseringa av denne appen er ogso utvalet av nynorske biletbøker for nettbrett i ferd med å verta godt.

Nokre av bøkene i appen har vore tilgjengelege på nettbrett tidlegare, til dømes i den prisvinnande appen Leseland, men for storparten er det her fyrste gongen at dei er tilgjengelege i dette formatet.

Les meir

Mairi Mackinnon og Francesca di Chiara: Sola og vinden

Samlagets Leseland nivå ein
«Eg er sterk!» seier sola. «Eg er sterkare!» seier vinden – men korleis kan dei bevise det? Denne livlege attforteljinga av ein av dei klassiske fablane til Æsop har lettlesen tekst. Sola og vinden er ein del av Samlagets Leseland, laga spesielt for barn som lærer å lese.

Boka finst både på papir og i Leseland-appen.

Samlaget: Leseland

leselandLese-app for born i alderen 4–10 år

Leseland er lesetreningsbøker for born som lærer å lese. Appen passar særleg godt for born som treng ekstra støtte og motivasjon i lesetreninga. Han inneheld åtte bøker, og du kan få appen både til Ipad, Android og Windows 8. Bøkene er delte inn i fire nivå, med to bøker på kvart nivå. Les meir

Odd Nordstoga og Rune Markhus: Eg og Pontus går for gull

Eg-og-Pontus-gaar-for-gullOpplegg til boka:
Bok på 1-2-3: Eg og Pontus går for gull – undervisingsopplegg for 3.–7. trinn i faga norsk, kroppsøving og musikk.

For av og til må ein vera skikkeleg uskikkeleg. Har du nokon gong sett ein hest og tenkt at hadde det vore tak i meg, så hadde eg sett meg på den og ridd mot solnedgangen? Har du nokon gong sett på eit fjell og tenkt at hadde det vore litt tak i meg, så hadde eg klatra opp? Har du nokon gong sett ein båt og tenkt at hadde det vore tak i meg, så skulle eg sett meg i den og segla ut på havet? Men så blir det ikkje noko av.

Les meir

Martine Grande: Kakerlakken med den stygge frakken … og hovudet fullt av triste tankar

KakerlakkenOpplegg til boka:
Aktivitets- og fargeleggingsark – på denne sida finn de mellom anna ei brettebok med Kakerlakken med den stygge frakken.

Kakerlakken er lykkeleg når det er sommar. Ho spring naken omkring. Sola skin og lyser opp kvar ein krik og krok i den vesle kakerlakk-kroppen. Når hausten kjem sloknar sola både på himmelen og inne i Kakerlakken

Boka tek for seg eit tema som har vore lite omtalt i skule og barnehage, triste tankar eller depresjon hos barn. Forfattaren Martine Grande løftar fram temaet på ein seriøs og undrande måte gjennom historia om Kakerlakken.

Les meir

Kari Stai: Jakob og Neikob. Tjuven slår tilbake

Opplegg til boka:
Bok i bruk: Jakob og Neikob – med opplegg, fargeleggingsark og animasjonsfilm.

Jakob og Neikob er tilbake! Det er tjuven også, vi hugsar han frå slutten av den første boka om dei to venene som er så ulike: Jakob seier ja til alt, Neikob seier alltid nei. Tjuven har no rømt frå fengselet. Jakob og Neikob bestemmer seg for å ta opp jakta på han. Men tjuven lurer dei begge to, snart er det Jakob som sit i fengsel! Slik som Neikob til slutt kunne svare ja mot slutten av førre forteljinga, er det Jakob som denne gongen må lære seg å seie nei.

Les meir

Anna R. Folkestad: Unni og Gunni (appar)

No finst bøkene om dei to handlekraftige pingvinane Unni og Gunni som appar til nettbrett. Både Unni og Gunni reiser og Unni og Gunni malar er tilgjengelege, og til og med den nye Unni og Gunni gjer det fint, som ikkje er komen på papir enno.

Pingvinane er seg sjølve også på nettbrett. Appane er fyrst og fremst bøker som les seg sjølve høgt, men det er også ting ein kan få til å skje på boksidene, og så er det lydeffektar som saftslurping og strikkepinneknitring. «Veldig gøy med den rullegardina, for då vart det heilt mørkt», seier Dagny, fem og eit halvt, om Unni og Gunni gjer det fint. «Og veldig gøy når Unni og Gunni rørte på seg». I tillegg kjem det med ein bilet-lotto om Unni og Gunni til kvar bok.

Les meir