Kategoriarkiv: bøker med undervisingsopplegg

Aina Basso: Ungen

Opplegg til boka:
Undervisingsopplegg om romanane til Aina Basso:
For vidaregåande skule

Ungen startar in medias res, vi møter ein unge som småsutrar og ein eg-person, Anna, som fortel. Snart kjem Pauline med ei vogge, og dei to damene snakkar om å ta imot ein unge til. Slik blir historia om Anna og Pauline og verksemda deira med å ta seg av pleiebarn etablert. Historia er lagd til 1899 i Kristiania, og forteljinga vekslar mellom nåtid og hendingar i fortida.

Les meir

Bobler frå djupet

Opplegg til heftet:
teikneseriesidene til Nynorsksenteret finn du undervisningsopplegg til heftet.

Bobler frå djupet er ein ny antologi med teikneseriar på nynorsk. Teikneseriane er særleg retta mot elevar i ungdomsskulen og vidaregåande skule.

Antologien inneheld desse seriane:

  • «Cordelia» av Johanne Eikå Bergill
  • «Bjartmann» av Øystein Runde
  • «Kongen i havet» av Katarina Aasgaard Strømsvåg
  • «Jojo» av Ida Neverdahl
  • «Dunce» av Jens K. Styve
  • «Freden» av Jey Levang

Les meir

Øystein Runde: Stamceller. Kroppens superheltar

Opplegg til boka:
Tid for ti: Undervisingsopplegg og aktivitetar til eit utdrag frå boka (s. 18–28)

Kroppen din. Eit enormt maskineri med billionar av celler i harmonisk samarbeid. Men også ei slagmark! Cellene blir stadig utsette for skadar, slitasje, bakteriar og virusangrep. Når celler døyr, er kroppen avhengig av hjelp frå ein spesiell type celler. Denne boka er om dei. Stamceller.
Les meir

Asbjørn Rydland: Galderstjerna

galderstjernaOpplegg til boka:
Tid for ti: Undervisingsopplegg og aktivitetar til eit utdrag frå boka (s. 29–35)

Asbjørn Rydland demonstrerte med den prisvinnande bokserien om Drakeguten at han kan kunsten å skriva god fantasy. No har han byrja på ein ny serie, Vegandi, og fyrste boka har fått tittelen Galderstjerna.

Hovudpersonen Eirik er skuleelev og speler mykje dataspel med venene Khalid og Maria. Etter ein serie med merkelege hendingar vaknar han opp med eit runesymbol på brystet – same symbol som han finn i dataspelet han held på med. Før Eirik veit ordet av det, er han rota inn i store hendingar som involverer parallelle dimensjonar, vikingar, teknologi og magi … og gudar som ikkje ser med velvilje på ein tenåring som blandar seg inn i sakene deira.

Les meir

Aina Basso: Finne ly

Finne_lyOpplegg til boka:
Undervisingsopplegg om romanane til Aina Basso:
For ungdomsskule
For vidaregåande skule

Noko slikt som dette kan godt ha funne stad ein gong midt på 1800-talet: Hanna, ei ung romanikvinne, kjem åleine til ein gard som ligg litt avsides til, etter å ha rømt frå tukthuset i Christiania. Ho bankar på døra og spør folket som bur der om dei treng hjelp i huset. Det gjer dei, så ho flyttar inn til dei, og så er det å gå på med krum hals, for tre karar har budd åleine der i lange tider etter at mora i huset gjekk bort.

Les meir

Aina Basso: Inn i elden

Opplegg til boka:
Undervisingsopplegg om romanane til Aina Basso:
For ungdomsskule
For vidaregåande skule

I eit europeisk perspektiv er det norske talet for heksebål lågt, men eitt fylke står i ei særstilling. Inn i elden hentar handling frå dette fylket. Boka handlar om den såkalla «kjedeprosessen» i 1620–1621 i Finnmark

Lesaren får møte ungjenta Dorothe, som vert gifta bort til dobbelt så gamle seigneur Johann Beyer. Dorothe er ei uglad brud, men etter kvart veks kjærleiken fram, for Johann er ein snill mann. Sjølv om han har eit uhyggeleg arbeid. Han er fut i Finnmark, og har som oppgåve å «finne djevelens disiplar og straffe dei», og «forhindre at andre lèt seg lokke til same ugudelegdom».

Les meir

Asbjørn Rydland: Drakeguten

Opplegg til boka:
Tid for ti: Undervisingsopplegg til eit utdrag frå boka (s. 35–45)

Første bok i ein fantasy-serie på fem bøker om stallguten Koll.

Nokre soger kan ikkje gløymast eller haldast fast berre på ein plass. Dei kan rett nok ta til i det små, kanskje berre med ei lita hending i ein liten landsby langsmed elva, men så veks dei seg større og større. Ingen kan vita kvar slike soger tar vegen. Dei kan leva i fleire hundre år og reisa til fjerne kystar og framande land, heilt til dei nesten ikkje liknar seg sjølv lenger. Men uansett kor langt dei drar, og kor lenge dei lever, så kjenner alle dei. Om soga om Drakeguten er ei slik historie? Vi får sjå!

Den mektige elva Taigar renn gjennom Andhra Kesh, riket mellom fjelltoppane. Krigen er over, det maldesiske kavaleriet har fridd landsbyen Kervad frå krigsherren Lothbard. Mange av kervingane meiner dei like godt kan forsvare seg sjølve no. Dei treng ikkje kavalieriet lenger. Stallguten Koll drøymer om å bli ein stor krigar og gjere som han sjølv vil. Men han er liten og puslete, er redd for vatn og kan ikkje eingong symje. Likevel brenn det i han, han skjønar at han er utvald.
Les meir

Aina Basso: Fange 59. Taterpige

Opplegg til boka:
Undervisingsopplegg om romanane til Aina Basso:
For ungdomsskule
For vidaregåande skule

Maria er ei 16 år gammal taterjente som kjem bort frå dei andre i følgjet då ho spring for å kome seg ut av byen før byporten stenger. Ho har vore saman med familien sin for å selje varer i byen, men der er ikkje lov for tatarar. Då dei ikkje lenger leitar etter ho, kjem ho i kontakt med nattmannen som gir ho mat. Men brått dundrar det på døra, og ho blir arrestert og hamnar på tukthuset. Her går dagane med til å karde og spinne, men også til å knytte venskap. Ho kjenner ein gut ho stadig tenker på, og tankane om flukt er heller aldri langt unna. Hendingane går føre seg i 1749.
Les meir