Ida Eva Neverdahl: Floke 2 – inn i skrømtskogen

Den andre boka om den fredelege vikingguten Floke held fram der bok nummer ein slutta. Floke er saman med ei ku og ein attergangar på ei ferd gjennom skrømtskog, trollfjell og sjølvaste Jotunheimen. Målet deira er å redda verda frå ragnarok, og på vegen støyter dei på både Nøkken, Fenrisulven, Tyr, Ratatosk og andre skapningar frå norsk folketru og norrøn mytologi. Streken til Neverdahl er naiv, sprelsk og levande, og det same er forteljarstilen hennar. Du veit aldri kva innfall som ventar på neste side, og særleg slutten av boka er noko av det særaste og artigaste eg har lese. Det er berre å gleda seg til bok nummer tre om Floke med det same.

Lena og Olof Landströ: Bø og Bæ og stakkars Bo

Bø og bæ skal sykle til venen sin, Bo. Han har fått ny sykkel, med tre gir og handbrems. Men Bo er blitt forkjølt og får ikkje lov til å gå ut. Venene vil gjera han glad, så dei syklar til butikken for å kjøpe noko til han. Bø og Bæ har ingen pengar. Etter eit fall på sykkelen får dei etter alt hell litt pengar som trøyst, og dei syklar av stad til butikken. Det er vanskeleg å veta kva ein skal kjøpe. Bø og Bæ kjøper tre par solbriller; eit par til kvar av dei. Blå, rosa og gul. Bo vert glad for gåva, og kanskje er det ikkje så synd på han likevel …?  Les meir

Irene Larsen: Der det gror skierri

Det er inga kvardagshending at det kjem ein roman der handlinga er lagd til Finnmark og Nord-Troms, og det er endå meir sjeldan at ein slik roman er skriven på nynorsk.

Yrja er hovudpersonen i romanen, og det er hennar tankar og synspunkt vi opplever kvardagen gjennom. Yrja er festivalleiar for ein sjøsamisk festival, og ho har flytta heim etter tjue år borte, og bur nå på øya i Finnmark der ho vaks opp. Ho har overtatt gjenreisingshuset etter foreldra og kjenner at ho må bli kjend med bygda på nytt. Dei fleste ho kjende, er borte, foreldregenerasjonen er døde, og jamaldringane hennar har flytta. Les meir

Olla Rypdal: Mysteriet ved Hangmanʼs Hill

Som tittelen tyder på, er dette ei spennande forteljing med røter i England. Vi får møte Anna og vennene Siri og Erik, som hjelper til med opprydding i det gamle feriehuset på Vargholmen. Der finn dei eit uskarpt, gammalt svart-kvittfotografi av eit landskap, eit stup ved ei klippe. Bak på biletet står det Hangmanʼs Hill, og dei vert nysgjerrige på å finne ut meir om staden og bakgrunnen for biletet. Saman med fotografiet finn dei også gamle brev, adresserte til ei Martha, underteikna Betsy. Breva er sende frå Combe Martin i 1906, og dei skjønar raskt at det handlar om eit gammalt, uløyst mysterium. Dei tre går i gang med å grave i historia og får verkeleg fart i sakene då foreldra til Anna går med på å reise til England på vinterferie, og Siri og Erik får bli med. Les meir

Marianne Gretteberg Engedal: Polititjuven

Dette er den andre boka om Kjell og bestevenen Pølse-Per. Kjell, som er fødd inn i ein tjuvefamilie, likte så dårleg å vere tjuv at han slutta med det i den første boka. I Polititjuven får vi likevel sjå at eit dårleg rykte ikkje er så lett å bli kvitt. Ein politifamilie flyttar til byen, og politijenta Perit startar i klassen til Kjell og Pølse-Per. Då klassen skal på overnattingstur i skogen, sit Pølse-Per og Perit saman, og han vil gjerne at ho skal bli kjent med Kjell. Det er berre eitt problem. Politijenta Perit ser med ein gong tjuvemaska til Kjell, og skjønar at han er tjuv!

– Er det han du prata om, Pølse-Per? Du sa ikkje at han er ein tjuv.
– Eg er ikkje ein tjuv …
– Kvifor har du tjuvemaske då?
– Den går berre ikkje bort …

Les meir

Anders Totland og Martin Ernstsen: Pest og plage – verdas verste pandemiar

I denne faktaboka får vi lære meir om sjukdommar som har herja både i Noreg og elles i verda, frå svartedauden i 1349 til koronapandemien. Boka gir oss eit historisk innblikk i korleis sjukdommane råka både by og bygd, og fortel om tragiske utfall for fleire familiar.

Vi får høyre om namngjevne personar som har blitt råka av dei ulike sjukdommane, og vi får eit innblikk i korleis mange av desse personane har opplevd å bli behandla. Forfattaren skriv også om utvikling av medisinar og vaksiner og kva som kan skje dersom vi brukar for mykje antibiotika. Les meir

Bok på 1-2-3: Tonje Glimmerdal

Tverrfagleg opplegg i norsk, musikk og kunst og handverk.

Tonje Glimmerdal er skriven av Maria Parr og illustrert av Åshild Irgens. Boka har fått fleire prisar, både i Noreg og i andre land.
Boka finst også som lydbok, både i vanleg lydbokutgåve og som lydbok frå NLB.

Boka passar godt som høgtlesingsbok for 1.–7. trinn, og læraren må vurdere kva for nokre av opplegga vi har skissert under, som passar til elevgruppa deira.

Undervisingsopplegg (PDF)
Les meir

Bok på 1-2-3: Dei svarte svanene

Tverrfagleg opplegg i norsk og naturfag. Boka kan passe for elevar frå 2. til 6. klasse. Med tilpassingar kan ressursen, eller delar av han, eigne seg frå 2. til 8. trinn.

I dette opplegget skal klassen lese boka Dei svarte svanene av Ruth Lillegraven og Jens Kristensen. I boka oppdagar tre barn nokre svaner som er tilgrisa av oljesøl. Dei oppdagar også døde fiskar som ligg med buken opp i vassflata. Kva har skjedd? Kven har sleppt oljeavfallet ut i sjøen?

I tillegg til å lese ei heil, nynorsk bok og få ei leseoppleving blir elevane kjende med krimsjangeren gjennom arbeidet med ressursen. Dei får reflektere, samtale, skrive og teikne om det dei les, på ulike måtar. Elevane lærer også om kva skadar oljeavfall kan gjere på fuglar, fiskar og dyreliv som lever i havet og strandsona dersom olje endar opp der. Gjennom naturfaglege forsøk lærer dei om eigen­skapar ved olje som materiale, om oljevern, oljevernberedskap og ulike metodar ein har utvikla for å avgrense skadane ved olje­utslepp.
Les meir

Bok på 1-2-3: Ylva og villgeitene

Tverrfagleg undervisningsopplegg i norsk og naturfag for 1.–4. trinnet.

Tid: 90 minutt

Ylva og villgeitene av Hilde Myklebust og Akin Duzakin er ei biletbok om Ylva og pappa som er på veg til sommarhuset ved havet. Men dei er ikkje åleine under dei bratte fjellsidene. Villbukken Svartskjegg og geiteflokken hans held også til her. Det same gjer ørna. Ylva er ei handlekraftig jente som liker og kan å røre seg i naturen.­ Ho veit kva som er viktig for ho. Då ho leikar i trea og på slettene ved sommarhuset, oppdagar ho noko nede i fjøresteinane. Noko lite og levande. Ei villgeit held på å få killingar, og ørna er på jakt. Kan Ylva klare å redde dei to killingane åleine?

Undervisningsopplegg (PDF)
Les meir